D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : gyogy027.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyógynövények XXVII. tábla
B e s o r o l á s i   c í m : Gyógynövények XXVII. tábla
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Elter
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2007-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1908
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A gyógynövények hatása és használata
S z e r z ő : Zelenyák János
M e g j e l e n é s : Budapest : Stephaneum Nyomda R. T., 1908
T e c h n i k a : akvarell
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : gyógynövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetgyógyászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1. Kerti retek. Raphanus sativus L. - 2. Böjti kakuktorma. Cardamine Nasturtium (L.) Ktze. - 3. Szagos repcsény. Erysimum Cheiri (L.) Cr. - 4. Köz. Borbála-fű. Barbarea vulgaris R. Br. - 5. Violás repcsény. Erysimum cheiranthoides L.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelenyák János: A gyógynövények hatása és használata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2354x3167 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László