D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : karte.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/000300/000378/karte_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kaiserthum Oesterreich
B e s o r o l á s i   c í m : Kaiserthum Oesterreich
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kozenn's Schulatlas No. 19.
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-12-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2007-12
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1858
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Oesterreichische Vaterlandskunde mit besonderer Rücksicht auf das Kronland Siebenbürgen
S z e r z ő : Michaelis János
M e g j e l e n é s : Hermannstadt : S. Filtsch, 1858
M é r e t a r á n y : 1:5 000 000
T e c h n i k a : színes rajz
L e l ő h e l y : Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
T í p u s : tankönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : népességeloszlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Osztrák Császárság
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Michaelis Jánosl: Oesterreichische Vaterlandskunde mit besonderer Rücksicht auf das Kronland Siebenbürgen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PNG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : PNG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5274x4021 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 144 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
M i n ő s é g r e   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : ZIP-tömörítésű PNG
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László