Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 1336
Régi magyar templomi ruhák Brassóban a XV. századból 
Aranynyal kivarrott s mintázott zöld bársony palást
https://dka.oszk.hu/080700/080746
Régi magyarok régi arczképei 
I. Wesselényi Ferencz
https://dka.oszk.hu/046700/046738
Régi magyarok régi arczképei 
II. Barkóczy László
https://dka.oszk.hu/046700/046742
Régi magyarok régi arczképei 
III. Gróf Széchenyi György, prímás
https://dka.oszk.hu/046700/046753
Régi magyarok régi arczképei 
V. Forgács Ádám
https://dka.oszk.hu/046700/046763
Régi magyarok régi arczképei 
V. Kéry János
https://dka.oszk.hu/046700/046781
Régi magyarok régi arczképei 
VI. Erdődy György
https://dka.oszk.hu/046700/046788
Régi magyarok régi arczképei 
IX. Báró Eszterházy Pál
https://dka.oszk.hu/046800/046829
Régi magyarok régi arczképei 
XVI. Rajkovics Péter ezredes - (1644.)
https://dka.oszk.hu/047300/047389
Részlet a díszmenetből Mária Terézia trónfoglalásakor; útban a Szent-István templomhoz 
https://dka.oszk.hu/003800/003813
Részlet a Zrinyiász kéziratából 
(A XIV. ének kezdő versszakai.) A kézirat eredetije a zágrábi egyetemi könyvtárban.
https://dka.oszk.hu/006900/006975
Részlet Pázmány Physicájából 
A kézirat eredetije a budapesti egyetemi könyvtárban
https://dka.oszk.hu/006900/006973
Rogendorf Vilmos 
Egykorú festményről, a Heldenbuch reproductioja után
https://dka.oszk.hu/006000/006038
Róma középkori képe 
https://dka.oszk.hu/004300/004318
Rottal János gróf 
https://dka.oszk.hu/005700/005792
A rozgonyi csata 
1312-ben. (Orsz. képtár)
https://dka.oszk.hu/026600/026650
Rudolf király 
De Bry egykorú metszete. Felirata: RODOLPH(us) II. D(ei). G(ratia). ROM(anorum). IMP(erator). Boissard idézett munkájából
https://dka.oszk.hu/006000/006063
Rudolf, Mátyás és Bocskay 
Egykorú metszet
https://dka.oszk.hu/006000/006065
Salm Miklós gróf 
Egykorú festményről, a Weingärtner féle Heldenbuch (Teschen, 1882.) reproductioja után
https://dka.oszk.hu/006000/006037
Sándor Lipót főherczeg 
Egykoru metszet után
https://dka.oszk.hu/006100/006138
Sarolta Amália hesseni herczegnő, II. Rákóczi Ferencz neje 
A kassai Rákóczi ereklye-kiállításból
https://dka.oszk.hu/045500/045591
A Sárospataki ref. ó-iskola épület 
https://dka.oszk.hu/004200/004277
A sárvári vár 
https://dka.oszk.hu/031000/031088
Savoyai Jenő 
https://dka.oszk.hu/003900/003966
Savoyai Jenő herczeg 
A Szépművészeti Múzeum metszetgyüjteményéböl
https://dka.oszk.hu/091900/091962
Csurla: Savoyai Jenő, Savoyai 10 
https://dka.oszk.hu/022200/022240
Scháfer (Dilich) 1606-ban megjelent "Ungarische Chronicá"-jából 
Buda és Pest. A budai királyi palota. Ó-Buda
https://dka.oszk.hu/054600/054639
Sebesült hírvivő 
https://dka.oszk.hu/025700/025726
Selmecz város 
https://dka.oszk.hu/003900/003928
Selmeczbánya 
https://dka.oszk.hu/004200/004292
Selmeczbánya 
(XVII. századbeli fametszet után.)
https://dka.oszk.hu/004200/004204
A selmeczi alsó- és felsőbányaművelés képe Marsigli "Danubius"-ában. 
https://dka.oszk.hu/004200/004221
Sibrik Antalné Bertha Klára, Deák Ferencz nagyanyja anyai ágon (1750-1772) 
https://dka.oszk.hu/067300/067351
Sisak (Morian) 
https://dka.oszk.hu/053500/053580
Skultéty László huszár zászlótartó (1810.) 
Képek a huszár-kiállításból
https://dka.oszk.hu/041200/041239
A sléziai városok 1533-iki kötelezvénye az Izabellának fizetendő 106,000 magyar arany-forintról 
https://dka.oszk.hu/003900/003980
Sobieskij János lengyel király (1674-1696) 
https://dka.oszk.hu/087100/087186
Sobiesky dicsőitése 
(Egykorú, gróf Apponyi Sándor birtokában lévő rézmetszetről.)
https://dka.oszk.hu/004200/004212
Starhemberg Gundacker gróf 
Egykoru metszet után. Ő Felsége hitbizományi könyvtára egykoru példányáról
https://dka.oszk.hu/006100/006115
Stridón 
https://dka.oszk.hu/004200/004265
Sturmann Márton 
https://dka.oszk.hu/040400/040497
A svéd király látogatása Rákóczynél Schmielow alatt 1657. ápr. 17-én 
https://dka.oszk.hu/004100/004136
A svéd király Moidlbositze mellett fogadja Rákóczyt 1657. ápr. 11-én 
https://dka.oszk.hu/004100/004135
Szakálas lándzsa, alabárd, lándzsa, lándzsaszurony és lándzsás csatabárd 
https://dka.oszk.hu/053600/053639
A szalánkeméni ütközet 
(Az Orsz. Képtárból)
https://dka.oszk.hu/026700/026793
Számszeríj-felhúzó készülék 
https://dka.oszk.hu/053600/053603
Szatmár 
https://dka.oszk.hu/004200/004293
Szatmár vára 
Schnitzer Lukács egykorú metszete után. Bubics püspök gyüjteményének eredeti példányáról
https://dka.oszk.hu/006400/006431
Szatmár XVII. századi képe 
(Egykorú metszet után.)
https://dka.oszk.hu/004100/004102
A szatmári békekötés okiratának záradéka 
Eredetije a bécsi állami levéltárban
https://dka.oszk.hu/006900/006984
A szatmári békeokmány záradéka 
https://dka.oszk.hu/026500/026563
Széchényi György 
https://dka.oszk.hu/032000/032027
A Széchenyi-muzeumból 
Gróf Széchenyi Ferencz és neje gyermekeikkel. 1795-iki vízfestmény után
https://dka.oszk.hu/069700/069745
Széchy Mária arczképe 
Egykoru festmény az Eszterházy herczegek fraknói várkastélyában
https://dka.oszk.hu/031100/031124
A Széchyek-vára. Jezsuita zárda és templom. Plébánia-templom 
Kőszeg városa
https://dka.oszk.hu/004200/004261
A szécsényi országgyűlés szövetséglevele 
Első oldal, kisebbített hasonmás. Eredetije a párisi lengyel könyvtárban
https://dka.oszk.hu/027200/027273
A szécsényi országgyűlési tábor 
https://dka.oszk.hu/003900/003971
Szécsi Mária, Wesselényi Ferencz nádor neje 
(Egykorú festmény az Esterházyak fraknói várkastélyában). A Magyar Nemzet Történeté-nek az Athenaeum kiadásában most megjelent kötetéből
https://dka.oszk.hu/039500/039501
Szegedinecz Pero és társai kivégzése 1736 április 4-én 
https://dka.oszk.hu/025700/025777
Székely-Udvarhely 
https://dka.oszk.hu/037200/037285
Székesfehérvár a XVI. század végén 
https://dka.oszk.hu/004300/004314
Székesfehérvár elfoglalása 
https://dka.oszk.hu/004100/004145
Székesfejérvár elfoglalása 
Egykorú metszet után
https://dka.oszk.hu/002800/002894
Szelepchényi György 
Rugendas Jeromos Gottlieb rézmetszete után. Péterfy Károly "Sacra Concilia Ecclesiae R. Cath. in regno Hungariae celebrata" (Pozsony, 1742.) czimű munkájából
https://dka.oszk.hu/006000/006094
Szenczi Molnár Albert 
(1574-1633)
https://dka.oszk.hu/046800/046822
Szent Ilona, a pálosok kolostora 
https://dka.oszk.hu/004200/004264
A szent korona diadalútja 1790-ben 
Részlet egy nagy, egykoru rézmetszetről, mely a Tört. Képcsarnok tulajdona
https://dka.oszk.hu/031100/031141
A szent korona hazahozatala 1790-ben 
Egykoru rézmetszet részlete
https://dka.oszk.hu/006400/006482
Szent-Ábrahámi Mihály, a püspök 
(1683-1754)
https://dka.oszk.hu/047400/047471
A Szent-Gotthardi csata 
https://dka.oszk.hu/004100/004114
A szent-gotthárdi csata 
Osztrák eredetü. Az orsz. képtárból
https://dka.oszk.hu/026600/026641
A szent-gotthárdi csatatér alaprajza 
Gr. Batthyány Iván tulajdonában levő eredeti utá
https://dka.oszk.hu/026600/026642
A szentgothárdi győzelem 1664 augusztus 1-én 
https://dka.oszk.hu/003900/003946
A szepesi városok czimere 
Az okirat eredetije Szepes vármegye levéltárában
https://dka.oszk.hu/006400/006476
Szigetvár a 16. században 
https://dka.oszk.hu/018600/018636
Szigetvár látképe 
https://dka.oszk.hu/053500/053577
Szigetvár ostroma 1566-ban 
(Az Orsz. Képtárból)
https://dka.oszk.hu/027300/027357
Szinán basa 
https://dka.oszk.hu/005700/005730
Szobieszky János lengyel király arczképe 
https://dka.oszk.hu/005800/005807
Szolnok várának megvétele 1551-ben 
https://dka.oszk.hu/004100/004168
Szomolány vára a XVIII. század elején 
https://dka.oszk.hu/055100/055128
Jegyalja: A Szondi-szarkofág - Drégelypalánk 
https://dka.oszk.hu/014200/014283
Szondy György névaláírása 
https://dka.oszk.hu/031900/031999
A szőnyi béke utolsó sorai 
https://dka.oszk.hu/005700/005764
A szövetséglevél 5-ik oldala, a hol az aláírások kezdődnek 
https://dka.oszk.hu/027200/027274
Tábor Érsekújvár előtt 
(Egykorú metszet Feigius Adlers-Schwung-jából)
https://dka.oszk.hu/004200/004288
Táborozó magyar katonák a XVII. század közepén 
Részlet a kölni városházának Rugendas rajza után készült gobbelinjéről
https://dka.oszk.hu/006400/006423
Táncoló kurucz 
https://dka.oszk.hu/045500/045578
Tárcsa pajzs 
https://dka.oszk.hu/053600/053629
Tárcsa pajzs 
https://dka.oszk.hu/053500/053594
Tárcsapajzs 
https://dka.oszk.hu/053500/053579
Tárcsapajzs 
https://dka.oszk.hu/053500/053582
A táthi csata (metszet) 
https://dka.oszk.hu/026400/026406
Tegez 
https://dka.oszk.hu/053500/053575
Teleki Mihály 
Egykorú festmény gróf Teleki Sándor országgyűlési képviselő birtokában
https://dka.oszk.hu/006000/006097
Teleki Mihály arczképe és névaláírása 
https://dka.oszk.hu/032000/032028
Temesvár a XVIII. század végén 
https://dka.oszk.hu/025700/025797
A temesvári csata 1849 aug. 9-én 
(A bécsi cs. és kir. hadügyi levéltárból)
https://dka.oszk.hu/027400/027429
Thököly Imre 
https://dka.oszk.hu/070600/070660
Thököly Imre arczképe 
https://dka.oszk.hu/005800/005801
1-100    101-200    201-300    301-400    401-500    501-600    601-700    701-800    801-900    901-1000    1001-1100    1101-1200    1201-1300    1301-1336