Normál kép: kepes_ujsag_1848_0173.jpg   Méret: 770x860 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: kepes_ujsag_1848_0173_nagykep.jpg   Méret: 1486x1660 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Abissziniai kolduló dervis Kairóban

Ismertető szöveg: "A dervisek osztályaik közt vannak némelyek , kik nem oly erkölcsösek, s ezen tobzódók, ezen képmutatók, a törvény fölibe emelkedvén, és szenvedélyeiknek hódolván, összefutják a világot és restségök s romlottságuk számira a népesség vakbuzgóságai zsákmányolják ki. Ők legszigorúbb életmód mellett, a legszemtelenebb tobzódást űzik, s az embernek látni kellett, hogy elhigyje: mily nagy légyén a nép babonahite, mit ezen világos cinkosok elámitására használnak.
Ezek az ugy nevezett kolduló (bektaszsi) vagy utazó dervisek (szejjah) , kik á nép együgyüségével visszaélnek. Hogy pedig ezen nagy befolyást megszerezhessék, legalább egyszer Mekkába kellett zarándokolniok. A hadji (zarándok) cim megszerezi nekik a tiszteletet s jogot ád nekik, hogy a törvények fölibe emelkedhessenek. Én gyakran láttam Kairóban ezen hadji két;, ezen tiszteletben álló képmutatókat (santon-okat), egészen meztelen járkálni a város utcáiban, a sok nép közt, mely őket nem csak elszenvedte , sőt még tisztelte minden ábrándaikat és szeszélyeiket. Az, kinek itt ábráját. adjuk: egy Mekkából Kairóba jött abiszsziniai kolduló dervis, ki minden nap valamely mecset ajtaja, vagy látogatott kávéház előtt áldogált, s kihez számos asszony járult tanácsot kérni, isten tudja mi okból és célból. Ezen fickó hires volt tudományáról s az arab szabad kőmivesek társaságához tartozott, mit a nyakán függő agátkőcsillag bizonyitott. Rangfokát a csillagon levő pontok száma mutatta. A mi szabad kőmiveségünk az arábiaitól származik. "
(Forrás: Képes újság, 1848. május 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page