Normál kép: 181_285_pix_Oldal_42_kep_0001_001resz.jpg   Méret: 770x375 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: 181_285_pix_Oldal_42_kep_0001_001resz_nagykep.jpg   Méret: 1538x750 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az Erzsébet királyné emlékmű új pályázata. - Az emlékművek építészeti elrendezése.
Gróf Bánffy Miklós és Györgyi Géza pályaterve.
Zala György és Hikisch Rezső pályaterve.
Szentgyörgyi István és Lajta Béla pályaterve.

Ismertető szöveg: "A bírálóbizottság egyhangú határozatával Zala György és Hikisch Rezső közös tervét ajánlja a kivitelre. Tudvalevő dolog, hogy az emlékmű helyéül a Vár oldalának azt a részét szemelték ki, a melyen a Lónyay-villa áll és a melynek a mai külügyminisztérium (az egykori Vöröskereszt) és a hadtestparancsnokság épülete szolgál háttérül. Hikisch Rezső terve a Pest felé erősen lejtő hegyoldalon nagyobb arányú feltöltések nélkül helyezi el az emlékművet, a mely egy kecses külsejű, oszlopok tartotta, födött mauzóleumba helyezné el a királynő szobrát. Az építmény inkább kecses, mint monumentális hatású, de ügyesen simul belé a környezetbe. Zala György Erzsébet szobra ülve ábrázolja a királynőt. Gazdagon díszített márványpadon ül Erzsébet, a ki magán viseli királyi méltóságának egész külső pompáját. A szobor beállítása és díszítése erősen a barok-kor ízlésére emlékeztet és inkább a királynőt adja, mint a lelkébe elmerülő, szenvedések glóriáját hordó nagyasszonyt.
Lajta Béla és Szentgyörgyi István terve a Várhegy testének nagymértékű aláépítésével az emlékmű látópontját az Albrecht-út felső végére helyezi, ahonnét egy igen impozáns és monumentális nyitott oszlopcsarnok adná a hátteret az elő te elhelyezett szobornak. Szentgyörgyi Erzsebet királynéja talán a legközelebb jár ahhoz a fogalomhoz, a melyet a magyar nép nemes pártfogójáról alkotott: elmerengő, bánatos, nemes, egyszerű, de mégis minden izében fejedelmi. Mint szobormű : szép anyagszerű márványszobor, egyszerű, nyugodt, harmonikus vonalakkal. Ugy hogy ezáltal is az az Erzsébet királynő, a ki annyira közel állott lelkűnkhöz.
Gróf Bánffy Miklós és Györgyi Géza nyílt architektúrájuk ki egészeseképpen a kertészetet hívják segítségül, a mennyiben kompozicziójuk vonalaihoz nagyranőtt fasorok is szükségesek volnának. Tervükhöz a szobrot Teles Ede szolgáltatta, a ki állva ábrázolja Erzsébetet. Idealizált, leples ruhában áll a királyné, a kit azonban arczvonásairól bajos volna felismerni. Teles különben is a legkevésbbé közelítette meg azt a jellemzést, a mely nélkül Erzsébet királyné szobrát lehetetlen elképzelni. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. november 14.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page