Normál kép: 001_084_pix_oldal_38_kep_0001_002resz.jpg   Méret: 574x703 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Mi készül a műtermekben?
Bőrkötés. Galamb Józseftől.
Korvina-kötés kézi aranyozással. Galamb Józseftől.

Ismertető szöveg: "A főváros iparrajziskolájában például Galamb József és Balogh László professzorok - mindkettő messze földön ismert mestere a könyvkötészet művészetének - maguk kötik díszes táblába bibliográfusok nagyértékű munkáit. Galamb József a lipcsei grafikai akadémiát végezte, sokáig dolgozott külföldön és valóban művészi munkái nagy feltűnést keltenek. Ezidőszerint a Turóczi krónika kötésével van elfoglalva. A könyv táblái fából készültek, a fatáblákat vert ezüstlapokkal borítja be, ezekre a lapokra azután művészi ötvösmunka kerül. A könyv metszése huszonnégy karátos czizellált aranyból készül, a könyv kötése egyébként a barátkötés bélyegét viseli magán.
A barátkötés egyébként az, a mely megkülönbözteti az igazi könyvkötést a tuczatmunkától. A míg ennél az egyes iveket befürészelik és úgy húzzák azon keresztül a kötéshez használt czérnát, addig a barátkötésnél nem bántják az iveket, hanem vagy vastag zsinegen, pergamentszalagon, vagy szalagon át munkálják át a tűzőczérnát. Ha a kötéshez zsineget használnak, akkor a könyv gerinczén kiálló bordák keletkeznek, olyanok, a minőket a régi kötéseknél láthatunk. Az ilyen kötéseknél az oromszegést szálankint varrják a kötéshez, a táblát pedig két darabból állítják össze azért, hogy a bordakötés anyagát ezek közé szoríthassák oda és így tartóssá is tegyék a művészi kötést.
Galamb és Balogh professzorok állandóan ritka szép munkákat készítenek. Egyformán csinálnak intarzia-munkát, bőr-applikácziót és ezeknél a kötéseknél az aranyozás kézzel történik. Apró formákat illeszt egymás mellé a tervező művész, a ki ugyanígy készíti el a könyv díszes és mindég bizonyos egyöntetü stílushoz alkalmazkodó metszését is. A művészi könyvkötésnél egyformán művészinek kell lenni a táblának, az oromszegésnek, a metszésnek és ha kapcsok jönnek a könyvre, ezeknek is.
Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy Galamb és Balogh tanároknál tanulja most a könyvkötés művészetét Festetics Benno gróf, a kinek művészi ízlésével tanítómesterei nagyón meg vannak elégedve és a ki máris szép dolgokat készít nemrég berendezett műhelyében. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. március 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page