Normál kép: 117.jpg   Méret: 770x552 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Nagy kép: 117_nagykep.jpg   Méret: 879x630 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Ismertető szöveg: 1940. KORMÁNYZÓI 20 ÉVES ÉVFORDULÓ
Horthy Miklós (1868-1957)
Mélyny. IX-Vj. 12:12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor és Márton Ferenc
F 1940. márc. 1.-1941. jún. 30.
P 900
660 627 10 f A kormányzó arcképe 30,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)Vitéz Nagybányai Horthy Miklós magyar ellentengernagy, Magyarország kormányzója. Köznenesi családból származott. Középiskolai tanulmányait a debreceni református kollégiumban és a soproni Lenau Intézetben folytatta. 1882-86 között végezte el a fiumei haditengerészeti akadémiát. 1890-töl sorhajózászlósként az Osztrák-Magyar-Monarchia konstantinápolyi állomáshajón, a Turuson, majd 1891-töl 1909-ig különböző hajókon szolgált. 1909-14 között I. Ferenc József szárnysegédje, 1914-18 között a Habsburg, a Novara majd a Prinz Eugen csatahajó parancsnoka. 1918-ban leverte a cattaro-i matrózfelkelést, majd a Monarchia haditengerészetének parancsnoka és ellentengernagya lett. A magyar Tanácsköztársaság létrejötte után Szegedre ment, ahol 1919. május 30-án a szegedi ellenforradalmi kormány hadügyminisztere, majd 1919. július 13-tól az általa szervezett Nemzeti Hadsereg fővezére lett. 1919 novemberben bevonult Budapestre és 1920. március 1-én kormányzóvá választották. Kormányzósága idején, 1921-ben meghiúsultak IV. Károly Habsburg trónörökös trónralépését célzó puccskísérletei. Megkezdődött a fehérterror felszámolása és Bethlen István (1874-1946) miniszterelnöksége idején - 1921-31 között - megindult a konszolidációs folyamat. Külpolitikája a trianoni békeszerződés revíziójára, az ország területi integritásának visszaállítására irányult. Ennek érdekében Németországhoz és Olaszországhoz közeledett. A tengelyhatalmak szövetségeseként 1941. június 27-én Magyarország belépett a II. világháborúba. A háború menetében bekövetkezett fordulat hatására az angolszász hatalmaknál próbált biztosítékot szerezni a háborúból való kilépés érdekében. Kállay Miklós (1887-1967) kormánya un. hintapolitikájának következményeként 1944. március 19-én bekövetkezett Magyarország német megszállása. 1944 októberben Moszkvában fegyverszüneti megállapodást kötöttek, Horthy bejelentette a háborúból való kilépést, amelyet az október 15-i nyilas puccs meghiúsított. Szálasi Ferencet (1897-1946) nevezte ki miniszterelnöknek és ő maga lemondott kormányzói tisztéről. Lemondása után 1944 októbertől 1945 májusig a bajorországi Hirschberg kastélyban tartották házi őrizetben családjával együtt. A II. világháború befejezése után amerikai fogságba került, a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék tanúként hallgatta ki a nürnbergi perben. Miután a jugoszláviai és a Rákosi-féle kiadatási kérelmet megtagadták az amerikai, a brit és a szovjet hatóságok, 1948-tól haláláig a portugáliai Estorilban élt emigrációban. Hamvait 1992-ben hazahozták és születési helyén -Kenderesen - a családi sírboltban helyezték örök nyugalomba. (Larousse 1992.2k.142 O., MNL.9k.625 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Február) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page