Normál kép: 054.jpg   Méret: 531x626 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Ismertető szöveg: 1944. NAGYASSZONYOK
Mélyny. X-Vj. 15 F. fog.
T.: Konecsni György
F 1944. aug. 1.-1946. jún. 30.
791 758 70 f Lorántffy Zsuzsanna (1600-1660) 20,- 25,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)Lorántffy Zsuzsanna magyar nagyasszony. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége lett 1616-ban. Férje életében a családi birtokok igazgatásában működött közre. Művelt vallásos nő volt, aki pártolta a református egyházi intézményeket. Hozományának legértékesebb része Sárospatak vára és uradalma volt, mely a Rákóczi család egyik központi birtoka lett. Ezért is viselte legjobban a szívén a sárospataki református kollégium felvirágoztatásának ügyét. Kitűnő tanárokat hívott meg és a diákok angol valamint holland egyetemeken történő teológiai továbbképzésére alapított ösztöndíjakat. Az erdélyi és magyarországi puritanizmus legfontosabb főrangú támogatója volt, a presbitériumot követelő puritánokat, mint Tolnai Dali János református lelkészt, Medgyesi Pált védelmébe vette és Sárospatakon biztosított számukra hivatalt. Hathatósan támogatta a debreceni, nagyváradi, kolozsvári és gyulafehérvári református főiskolákat is. A református teológiai írókat pártfogolta műveik megjelentetésében. Férje 1648-ban bekövetkezett halála után Zsigmond fiával Sárospatakra vonult vissza, és 1651-ben nyomdát állított fel. Élete alkonyán majdnem kizárólag a jótékonyságnak szentelte munkásságát. (Révai Nl. 12k.852 o., MNL.12k. 234 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Április) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page