Normál kép: 0102.jpg   Méret: 727x962 Színmélység: 24bit Felbontás: 600dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Ismertető szöveg: 2000. VALLÁSTÖRTÉNET - TEMPLOMOK (I.)
A nyomdai ívek ívszélen, három oldalon, Krisztus születésének 2000. évfordulójának tiszteletére indított program emblémája ismétlődik.
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kertész Dániel
Névérték: 30,- Ft
Á 2000. jún. 30.-2002. dec. 31.
P 200 000 fog.
4550 4614 30 Ft Ják, apátsági templom (XIII.sz.) 100,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)Ják, magyarországi község Vas megyében, az Alpok alján, az osztrák-magyar határ közelében, Szombathelytől délre. Az apátság alapítója a Vercellini nemzetségből való Jáki Nagy Márton gróf volt a XIII. század elején. 1256. május 2-án szentelte fel az apátsági templomot Ornode győri püspök. A török uralom alatt a lángok martaléka lett és 1745-ben Erdődy Gábor gróf - a jáki apát - építtette fel. A modern restaurálás Schulek Frigyes tervei alapján, Gyalus L. vezetésével történt 1896-1904 között. Alapformája a jellegzetes Magyarországon kialakult háromhajós bazilika, kereszthajó nélkül, urasági karzattal, nyugati főhomlokzatán nagyméretű toronypárral. A tornyok közötti oromzatot ikerablakok és egyszerű rózsaablak töri át. Az apszisok félköríves záródásúak. Építési tervét többször változtatták. Az első szakaszban szentélynégyzetet építettek, gazdag keresztboltozatot terveztek. Ennek hordására a pillérkötegek el is készültek. Az oszlopfejek a késő román épületszobrászat legszebb alkotásai közé tartoznak. Kiemelkedő szépségű a nyugati igen gazdagon díszített főkapu, háromszögű oromzattal lezárt építménybe foglalva. A rézsűs kapu oszlopait és pillérsarkait nagyrészt geometrikus, finom technikájú díszítés borítja. A kapuépítmény háromszögletű oromzatát a hazai román stílusú monumentális szobrászat legjelentősebb alkotásai díszítik. Középen Krisztus, két oldalán lépcsőzetesen tíz apostol (kettő a tornyok homlokzatára került) életnagyságú szobra. A templom belsejét XIII. századbeli freskók díszítik. (Műv.L.1966.2 k.490 o.,Révai Nl.10 k.745 o., MNL. 10k.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Május) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page