Normál kép: 709_812_pix_Oldal_34_Kep_0002.jpg   Méret: 770x1049 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 709_812_pix_Oldal_34_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1054x1436 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Neuschlosz Ödön

Ismertető szöveg: Neuschlosz Ödön azon családok egyikének volt a fia, a melyek a ma már nagy város számba menő Újpestet alapították. Itt is született 1851-ben. Atyja faiparos volt, a ki fiait is az ipari pályára neveltette. Neuschlosz Ödön technikai tanulmányokat végzett Zürichben s hazatérve a Magyar Keleti Vasút építkezésénél nyert alkalmazást s a Brassó melletti alagút építésénél mint szakaszmérnök dolgozott. Később, 1873-ban belépett atyja virágzó üzletébe, melyet 1882-től fogva öcscsével, Marczellel együtt vezetett s nagy arányúvá fejlesztett. A czég különö­sen az 1885-iki és az 1896-iki országos kiállí­tások építésekor végzett nagy munkát, de egyéb nagyobb építkezésekben is részt vett. Neuschlosz Ödön 1885-ben a kiállítási építkezések közül szerzett érdemeiért megkapta a Ferencz József rendet.
Élete utolsó tiz évében főleg a közügyek terén foglalatoskodott, mint fővárosi bizottsági tag, de leginkább mint a budapesti kerületi beteg segélyző pénztár elnöke.
Egyik alapítója s hosszú éveken át vezetője volt a hajléktalanok menhelyének s kiváló érdemeket szerzett a városi munkáslakások épí­tése körül, leküzdve azt a sok nehézséget, melyek ezen irányú tevékenységének útját állották.
Élete utolsó éveiben sokat foglalkozott, csupán a maga gyönyörűségére, irodalommal is. Lefordította németre s névtelenül ki is adta Verő György "Kain" czimű drámáját, s fordítgatta Arany "Buda halálát" is, de ez utóbbi munkát már nem fejezhette be.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1904. 1904. november 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page