Normál kép: 401_508_pix_Oldal_01_Kep_0001_001resz.jpg   Méret: 770x1104 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 401_508_pix_Oldal_01_Kep_0001_001resz_nagykep.jpg   Méret: 1600x2295 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Trefort Ágoston szobra Budapesten

Ismertető szöveg: "A szobor leleplezése bizalmas körben folyt le. A kik az ünnepélyen megjelentek, csaknem valamennyit benső érzelmi kapcsok fűzik Trefort emlékéhez. Ott voltak a család tagjai: Trefort leánya: özv. gróf Batthyány Ferenczné Trefort Edith; unokaöcscse, báró Eötvös Loránd két leányával, Eolanda és Ilona bárónőkkel; veje Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum igazgatója, leányával, Szalay Lily kisaszszonynyal Megjelent Berzeviczy Albert vallásos közoktatásügyi miniszter, Trefortnak egykori munkatársa, miniszteri tanácsosa és államtitkárja, hogy lerója az utód kegyeletét a nemes emlékű előd Iránt; valamint az egyetem és műegyetem tanárai, a magyar tudományosság legkiválóbb képviselői, a kik legjobban tudják felfogni és méltányolni Trefort munkásságának fontosságát." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 24. sz. (1904. junius 12.)Trefort a művelődésügy korszerűsítésében az Eötvös által kijelölt úton haladt tovább, de gyakorlatiasabban folytatta a polgári közoktatási rendszer kiépítését. Ekkor még persze nem rendelkezett kész programmal, de hangsúlyozta a népnevelés fontosságát, és a felsőoktatás problematikáit, viszont meg sem említette a vallás és az egyházügyi kérdéseket. Ennek az lehetett az oka, hogy ezek terén a korban kevesebb probléma merült fel, mint más kérdésekben. Az 1872. szeptember 4-én kinevezett Trefort a nyilvánosság elé csak fél évvel később lépett, ez alatt az idő alatt minisztériumi ügyek tanulmányozásával foglalkozott. Igen jó érzékkel választotta ki munkatársait, a kulcspozíciókban foglalkoztatott gárda igen magas színvonalúvá vált. A minisztérium osztályai közül az I. a katolikus egyházzal, a II. a Protestáns egyházzal és a népműveléssel foglalkozott. 1875-ben átszervezés következtében ez az ügyosztály már csak a népnevelési ügyekkel foglalkozott. A III. A felsőoktatással a IV. A középiskolákkal, míg az V.-VIII. ügyosztályok a nem római katolikus hitfelekezetekkel és az alapítványok ügyeivel foglalkoztak. Trefort ideje alatt jött létre a kilencedik osztály, amely az építési ügyekkel foglalkozott. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page