Normál kép: 689_788_pix_Oldal_48_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1148 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 689_788_pix_Oldal_48_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 868x1294 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Makkfalvay Géza, földmivelésügyi államtitkár.

Ismertető szöveg: Budapesten, 1844-ben született, ugyanitt végezte a jogot, azután a birói pályára lépett. 1872-ben, a bíróságok szervezésekor a kaposvári törvényszékhez neveztetett ki biróvá. 1876-ban lemondott ez állásáról s ügyvédi irodát nyitott Kaposvárott. Csakhamar a legkeresettebb ügyvédek egyike lett; számos nagy uradalomnak, közgazdasági vállalatnak volt jogi képviselője: a veszprémi püspöknek, herczeg Esterházynak, Pallavicini Ede őrgrófnak, a gróf Festetich, Somssich. Zichy, stb. családoknak, a magyar földhitelintézetnek, a magyar általános biztosító társulatnak, a Balatonszabályozási társulatnak, stb.
1891-ben a szili választókerület országgyűlési képviselőjévé választotta. E kerületet két czikluson át képviselte; az 1901-iki választáson azonban kisebbségben maradt. Mint képviselő a volt nemzeti párthoz tartozott s tulnyomólag a földmivelési tárcza körébe tartozó ügyekkel foglalkozott. Tagja volt a Ház igazságügyi bizottságának, a kúriai bíráskodást előkészítő bizottságnak, majd a pénzügyi bizottságnak s egy alkalommal előadója a kereskedelmi tárczának.
Ügyvédi irodáját 1902-ben megszüntette s azóta kapos-széplaki birtokán gazdálkodik. De ezenkívül buzgón részt vett nem csak a közigazgatási dolgokban, hanem a legkülönfélébb közművelődési és közgazdasági teendőkben is. Többek közt igazgatósági tagja a Dunántúli Közművelődési Egyesületnek, az Országos Gazdasági Egyesületnek, a Gazdasági Egyesületek Szövetségének, a Gazdaszövetségnek, a "Hangya" központi fogyasztási szövetkezetnek, az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélyző Pénztárnak; tagja a közalapítványi javakat ellenőrző bizottságnak s felügyelő-bizottsági tagja a Magyar Gazdák Biztosító Szövetkezetének.
Politikai körökben nem most merült föl először Makkfalvay államtitkárságának eszméje, mert már évekkel ezelőtt emlegették és hivatottnak tartották őt a földmivelési államtitkárságra.
Hosszú időn át tanúsított sikeres tevékenysége, kiváló szakképzettsége szolgálnak biztosítékul arra, hogy fontos állásában jó szolgálatokat fog tenni a hazai mezőgazdaság ügyének.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1903. november 22.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page