Normál kép: 681_792_pix_oldal_54_kep_0001c.jpg   Méret: 644x907 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatói
Szalay Imre (1894 óta)

Ismertető szöveg: Szalay Imre (kéméndi) miniszteri tanácsos, a M. N. Múzeum igazgatója, Sz. Ágoston kir. táblai tanácselnök és Türck Karolina fia, szül. 1846. nov. 8. Bécsben; középiskolai tanulmányait 1856-60. a szent Benedek-rendiek győri algymnasiumában, a felsőbb osztályokat 1860-64. a rend soproni főgymnasiumában, a jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Jogtörténelmi államvizsgáról 1866. júl. 18., a birósági államvizsgáról 1868. júl. 1. szerzett oklevelet Pesten. Közügyvédi oklevele 1870. júl. 25., váltóügyvédi 1870. nov. 7. kelt szintén Pesten. 1868. okt. 8-tól 1869. máj. 7-ig Soltész Albert ügyvédnél, 1870. máj. 30-ig Lechner Gyula ügyvédi irodájában mint ügyvédjelölt működött. 1868. okt. 5. a kir. ítélő táblánál joggyakornok, 1869. jún. 9. a vallás- és közoktatási m. kir. miniszteriumban segédfogalmazó, 1871. jan. 28. fogalmazó, 1876. júl. 25. titkár, 1880. jún. 24. osztálytanácsos, 1891. máj. 28. miniszteri tanácsos lett. 1894. decz. 26. a M. N. Múzeum igazgatójának neveztetett ki. 1882. máj. 1-től mint a technologiai iparmúzeumot szervező bizottság elnöke ezt az intézetet szervezte. 1885. márcz. 20-tól az országos kiállítási bizottság miniszteri képviselője volt. 1887. márcz. 24. megválasztatott a m. földhitelintézet felügyelő-bizottságának tagjává. 1889. decz. 16. óta a m. tudom. Akadémia archaeol. bizottságának segédtagja. 1894. okt. 18. a kereskedelmi miniszter által az 1896. ezredévi országos kiállítás történeti főcsoportjának igazgatójává neveztetett ki. 1896. okt. 10. a Lipót-rend lovagkeresztjével tűntették ki; 1897. ápr. a portugalli Villa Vicosa-rend csillagos középkeresztjét, 1897. jún. a sziámi fehér elefánt-rend középkeresztjét, 1902. nov. 19. a M. N. Múzeum száz éves jubileumakor a Szent István-rend kis keresztjét kapta. 1897. decz. 17. a múzeumok és könyvtárak helyettes országos felügyelőjévé, 1898. okt. 21. a párisi világkiállítás történeti-csoport végrehajtó bizottságának elnökévé neveztetett ki (ez alkalomból 1901. júl. 21. a franczia becsület-rend tiszti keresztjét kapta). 1898 óta a M. Néprajzi Társaság elnöke. Az Erzsébet királyné Emlékmúzeumnak, mely a budapesti királyi várpalotában 1908 jan. 15. nyilt meg, berendezése és fölállítása szintén az ő érdeme. Nyelvismerete: magyar, német, franczia, angol, latin és olasz. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page