Normál kép: 281_376_pix_oldal_36_kep_0001.jpg   Méret: 563x828 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Bret Harte

Ismertető szöveg: Bret Harte fedezte fel az irodalom számára Amerika nyugati vidékeit, a far west-et, a maga sajátságos és sehol másutt fel nem található természeti és mívelődósi viszonyaival. Pedig maga nem onnan származott: New-York államban, Albany városában született 1839-ben s már 16 éves volt, mikor a nyugatra, Kaliforniába került. Volt aranyásó, tanító, posta-küldöncz, betűszedő és hírlapíró. 1857-ben San-Franciskóba került, mint a "The golden Era" (Aranykor) czimű lap szedője.
Ekkor írta első költeményeit, melyek, bár sok tekintetben meglátni rajtuk a kezdő írót, feltűnést keltettek s megnyitották számára az utat a szedőszekrénytől a szerkesztőségi íróasztalhoz, írói tehetsége azonban csak akkor indulhatott igazán fejlődésnek, mikor (1864) a sanfranciskói éremhivatalban titkári állást kapott, nyugalmas hivatalt, mely mellett ráért az irodalmi munkálkodásra. Folyóiratot is alapított, az "Overland Monthly"-t, melyet majdnem egészen maga is írt. Ebben jelentek meg első novellái, melyek csakhamar nagyon népszerűekké váltak egész Amerikában és elvitték írójuk hirnevét az Atlanti-Oczeánon túl, Európába is. 1869-ben a modern irodalom tanára lett az akkor felállított sanfranciskói egyetemen a hamar hírnévre jutott iró. 1871-ig maradt a Nyugaton s ekkor már mint világhírű elbeszélések szerzője költözött vissza szülővidékére s New-Yorkban telepedett meg.
Ez időtájt irói tehetsége teljes fejlettségében, mondhatni tetőpontján volt s ekkor írta legkitűnőbb műveit. Kaliforniát rajzolta bennük,- a kaliforniai természetet, a forróság és fagy hirtelen váltakozásaival, buja termékenységű mezőivel és sivatag pusztaságaival, - a kaliforniai társadalmat, a kultúra számüzötteinek e zűrzavaros, zagyva társadalmát, melyet csak a közös nyomorúság, az arany utáni közös sóvárgás, a múlt és jelen közös bűnei kapcsoltak össze, melyben törvény az erősebb joga, jogintézmény a lynch, legfőbb eszköz a viszályok elintézésére a revolver és a bowiekés.
Bret Harte elbeszéléseinek színhelyei az aranybányák, a korcsma, a kártyabarlang, az országút s e helyeket képzelete az ijesztő és komikus, durva és gyengéd, irgalmat nem ismerő és lovagias alakok seregével népesíti be.
Bret Harte mintegy nyolcz évig élt New-Yorkban. 1878-ban Németországba, Crefeldbe ment, mint az Egyesült-Államok konzula: innen 1880-ban Glasgowba helyezték át s azóta angol földön töltötte, folytonos munkálkodásban, életét. Később lemondott hivataláról s London környékén telepedett meg. Itt élt váratlanul bekövetkezett haláláig.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. június 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page