Normál kép: 381_476_pix_Page_36_kep_0001.jpg   Méret: 511x951 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Mádi Kovács György.

Ismertető szöveg: Mádi Kovács György Pakson született 1840-ben, köznemes családból és vonzalmát követve, a katonai pályára lépett.
A bécsi hadmérnöki akadémiát bevégezvén, 18 éves korában hadnagygyá lett. 1859-ben részt vett az osztrák-franczia háborúban, mely után főhadnagygyá léptették elő. Mint vezérkari százados küzdötte végig az 1866-iki olasz hadjáratot s a custozzai csatában annyira kitűnt, hogy bátorságát és ügyességét királyi elismerés jutalmazta.
E hadjárat után a honvédséghez helyezték át, hol mint a felsőbb tiszti tanfolyam tanára őrnagyi rangra emelkedett. Később József főherczeg segédtisztje lett, majd a csapathoz bevonulva, ezred-, majd dandár- s később honvédkerületi parancsnok és altábornagy lett. A honvédségtől ismét vissszahelyezték aztán a közös hadsereghez s utóbb a kassai 6-ik hadtest vezérlő tábornoka lett s ezen minőségében tűnt annyira fel a balassa-gyarmati hadgyakorlaton aratott győzelmével. Pedig már ekkor is kocsin járt-kelt lábbaja miatt a hadcsapatokkal s úgy osztogatta rendeleteit. Betegsége, gyengélkedése egyre jobban hatalmat vett rajta, 1897-ben meg kellett válnia a tényleges szolgálattól s azóta tolnamegyei birtokán gazdálkodott, míg a teleket leginkább Meránban töltötte, hol igen népszerű alak volt már a kis termetű, egyszerű modorú, megnyerő, de igen erélyes tekintetű öreg katona.
A legutóbbi időben már nagy betegen gerjeni birtokán tartózkodott s alig mozdulhatott ki házából, annyira erőt vett rajta a betegség, mígnem június 30-ikán megváltotta szenvedéseitől a halál, mely benne tábornoki karunk egyik legkiválóbb tagját ragadta el.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1901. julius 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page