Normál kép: 481_580_pix_Oldal_33_Kep_0001.jpg   Méret: 770x705 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 481_580_pix_Oldal_33_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1158x1060 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Dr. Kovács József

Ismertető szöveg: Kovács József a tolnamegyei Duna-Földváron 1832-ben született. Elemi iskoláit szülőföldjén végezte, középiskolai tanulmányait pedig a kalocsai gimnáziumban kezdte meg és folytatta 1848-ig. Itt érte a szabadságharcz, melynek lelkesedése őt, a tizenhét éves ifjat is magával ragadta. De a táborozásból nem sokára betegen érkezett haza, s hosszabb ideig szenvedett hagymázban, melyből alig tudott fölgyógyulni. A háború lezajlása után előbb gazdasággal foglalkozott, majd Pestre került, hol a kegyesrendiek gimnáziumában végezte az utolsó középiskolai osztályokat s ott Magyarország jelenlegi belügyminiszterével együtt a legjobb tanulók közé tartozott. Az egyetemi orvosi tanulmányokat részben Budapesten, részben az akkor még világhírű bécsi egyetemen végezte orvosi oklevelét is ott nyerte, míg sebészmesteri vizsgálatát azért, hogy Balassával megismerkedhessek, itthon tette le. A sebészi pályára léphetett, s Balassa mellett nem sokára első segéd lett, majd a sebészi műtéttanból az akkor még ritka magántanári minősítést nyerte.
Csakhamar alkalma nyílt bebizonyítani, hogy nem csupán az iskolának, hanem az életnek tanult, midőn az 1866-iki háború szerencsétlen áldozatai közül azok, kik a pesti Ludoviceum mellett fölállított barakk-kórházakban helyeztettek el, itt részben az ő gondozására bízattak.
Midőn 1868-ban Balassa hirtelen elhalt, az egyetemi tanárok két nagy pártra oszoltak: az egyik a jóval idősebb Lumniczert, a másik Kovácsot pártolta a helyettesítésre. Kovács e versenyből győztesen került ki, az állás végleges betöltésekor pedig már nem is akadt többé versenytársa, annyira kétségen felül bebizonyította ideiglenes működésének egy éve alatt is, hogy nagy elődének tanszékére valóban reátermett.
1874-ben az egyetemen őt választották rektorrá, a mi valósággal esemény volt, mert még soha sem történt, hogy ép a legfiatalabb tanárok egyikét érte volna ez a kitüntetés.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 15.)Kovács József (1832-1898)
1869-től 1897-ig a Sebészeti Kóroda vezetője, a gyakorlati sebészet tanára, kitűnő előadó, kiváló sebész, 1874-ben az egyetem rektora. Balassa tanítványa, aki professzora halála után 36 évesen vette át a Sebészeti Kóroda vezetését és 29 éven át volt professzor.
Plasztikai műtétek mellett rendkívül sok hólyagkőműtétet, hólyagkőtörést végzett. A megalakuló Igazságügyi Orvosi Tanács első elnöke lett.
Az ő felügyelete alatt nyitotta meg kapuit 1876-ben a Kolbenheyer Ferenc építész tervei alapján készült új Sebészeti Kóroda az Űllői út és a Mária utca sarkán (a mai Bőr- és Nemikórtani Klinika területén). 1873-ban az egyetem neve: Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem. A tanszék 1880-ban az I. sz. Sebészeti Klinika elnevezést kapta.
(Forrás: http://seb1lib.galeria.milanka.hu/main.php/album/igazgatok/kovacs_J3.jpg.html)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page