Normál kép: 397_500_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg   Méret: 770x439 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 397_500_pix_Oldal_06_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1136x648 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Magánnyaralók Siófokon a Társulati telep szomszédságában

Ismertető szöveg: Glatz Henrik budapesti lakosé az érdem, hogy 1891 elején a Balaton néhány kedvelőjét maga köré gyűjtötte s azokkal a gróf Batthyány Géza elnök és Burchard-Bélaváry Konrád főrendiházi tag, alelnök vezetése alatt álló siófoki fürdőrészvénytársulatot megalakította, czélul tűzvén ki vendégfogadók emelése s nyaralók építése által a vendégeknek jó lakásokat szerezni s ellátásukról jó vendéglő létesítése által gondoskodni. Mennyire megváltozik itt minden, mihelyt a társulat már nagyobbára kész telepét megnyitja, a mi folyó hó 18-án fog megtörténni.
A társaság, czélja megvalósítása végett, örök áron megvett a veszprémi káptalan siófoki birtokából mintegy 60 holdat a Balaton mentén, s e területen minden várakozást teljesen kielégítő vendéglő- s fürdőtelepet létesített, mely máig meglevő részeivel is bizonyára kellemesen fogja meglepni azokat, a kik a megnyitás napján Siófokra rándulnak, de főleg a fürdővendégeket, kik most már valósággal üdülést találhatnak e minden tekintetben kiváló gyógyhelyen.
A társulat vezetőinek s a műépítésznek a szép iránti helyes érzékét dicséri a telep egész berendezése, s különösen azon, még a külföldi gyógyhelyeken is kevésbbé ismert eljárása, hogy a vendégeket nem egy nagy kaszárnya-épületbe zsúfolja, hanem, hogy a tartózkodás inkább családias otthon jellegével birjon, kisebb épületekbe helyezi el. Eddig két jó ízlésben épült fogadó áll készen s úgy ezek, mint az ebédlő épülete épen a tó partján állanak, csinos ültetvényektől s pompás pázsittól környezve. Ablakaikból elragadó kilátás nyilik egy részt a kies Balatonra, másrészt a fürdőtelep mentén elterülő művész-kolóniára. E villákban nyaralnak évente festőművészeink jelesebbjei közül többen: így Vágó, Tölgyesy, Feledy. Ezekben s a szomszédos villákban eddig is számos úri család adott egymásnak éveken át találkát.
A fogadók egész berendezése bizonyítja, hogy a társulat vezetőinek figyelme a legapróbb csekélységekre is kiterjedt. Minden szoba tágas, valósággal terem, az ablakok a szoba belsejéből csukott ablakok mellett is szabályozható függönyökkel vannak ellátva, s hogy a kilátás élvezhetése mennél inkább megkönnyíttessék, széles erkélyekről is kellőkép gondoskodtak.
A telep több helyén villamos lámpák állíttattak fel, a melyek vakító fénye messze megvilágítja a Balatont s lehetővé teszi, hogy a fürdő még az esti órákban is használható legyen.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page