Normál kép: 185_292_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg   Méret: 770x574 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 185_292_pix_Oldal_04_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1635x1219 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Márczius 15-ike Budapesten. - Az egyetemi ifjúság ünnepélye a Petőfi-téren.
Ellinger Ede pillanatnyi fölvétele.

Ismertető szöveg: Az egyetemi ifjúság ünnepélye voltaképen már délelőtt kezdődött a redout nagy termében, melyet teljesen megtöltött a közönség. A. népszínház dalkara elénekelte a szózatot, aztán Eötvös Károly, a függetlenségi párt elnöke tartott beszédet Magyarország politikai helyzetéről a szabadságharcz előtt, buzdítva az ifjúságot, hogy az 1848-iki politikai irány megvalósítását hivatásának ismerje el. Majd Virágh László műegyetemi és Hindy Attila joghallgató szavaltak alkalmi költeményeket. A délutáni ünnepélyre nagy számú lovas és gyalog rendőr vonult ki, hogy a rendet fentartsák. Az egyetem-téren állított emelvény körül is csak a rendőrök segítségével lehetett fentartani egy kis helyet. Itt Virágh László műegyetemi hallgató szavalta el Ábrányi Emilnek ez alkalomra irt költeményét. Hindy Attila, az egyetemi kör elnökének beszéde és a "Talpra magyar" elszavalása következett ezután. A tömeg ekkor a "Szózatot", majd a "Hymnuszt" kezdte énekelni, s megindultak zászlók alatt, folytonosan énekelve a Petőfi-szoborhoz. Itt a tágas térségen, az ünnepély képe teljesen kifejlődhetett, s a nagy sokaság impozáns módon helyezkedhetett el. A korzó vas rácsos szélét is ellepték egész végig. A szobor talapzatát koszorúk borították. Előtte állt az emelvény a szónokok számára. Mayer Károly műegyetemi hallgató lépett föl először, elszavalván messzehalló hangon a "Talpra magyart". Beöthy László joghallgató pedig a márcziusi hősökről és különösen Petőfiről emlékezett meg beszédében. A sokaság pedig a Kossuth-nótát kezdte énekelni. Az ifjúság még el sem vonult, mikor a külvárosokból az asztal-társaságok érkeztek meg a szoborhoz. Ezeknek is voltak szónokaik és szavalóik, s az ünnepély közel hat óráig tartott. Akkor különböző irányban s hazafias dalok éneklése mellett oszlott szét a tömeg.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. márczius 19.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page