Normál kép: 281_380_pix_Oldal_04_Kep_0001_001resz.jpg   Méret: 770x1094 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 281_380_pix_Oldal_04_Kep_0001_001resz_nagykep.jpg   Méret: 1027x1459 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gautama Buddha temploma Bengáliában
A templom roskadozó állapotában. A templom helyreállított mai alakja. A restaurálás alatt.

Ismertető szöveg: A mint 1883. év tavaszán meglátogattam a Bengália felső tartományában, Biharban fekvő Buddha Gáyát, a mint azt boldogult Csorna Sándor nevezte,- a "Buddhizmus Jeruzsálemét" - a 160 lábnyi magasságú nagy templomnak, melyet Gautama Buddha emlékére kortársai emeltek, egy oldalát még mindig azon roskadozó állapotban találtam, a mint az itt bemutatott egyik fényképe ábrázolja. A megrepedezett és félig düledező kő- és tégla-épület burjánnal és itt-ott gazdag tropikus növényzettel volt elfedve, melynek felülről beékező gyökerei végső széthontással fenyegették a tiszteletet gerjesztő öskori emléket.
A két ezer évnél régibb építményt az angol kormány megmentette az enyészettől, több mint százezer rúpiára menő költségen.
1883 elején Buddha temploma körül volt még véve építkezési állványokkal, úgy, a mint azokat egy másik fényképünk feltünteti.
A harmadik kép mutatja a helyreállított nagy templom mai alakját. A bejárat fölött, terjedelmes kőtáblára vésve, olvasható rövid története, mely így szól: "Ezen régi Mohr Bodhi templom, mely azon a szent helyen építtetett, a hol a királyfi Sakhya Sinha Buddhává lett, kijavíttatott a brit kormány által 1880-ban."
Ha megtekintjük azokat az ábrákat, melyek előbbi alakjában mutatják, a templom közelében számos domború és kisebb-nagyobb alakú pyramidális emelvény és köfaragvány tűnik szemünkbe. Ezek egy része a talajba van beépítve, másik a helyéről elmozdítható. Ezek, az úgynevezett "sztupák" vagy "csaitják" (chaitya), melyeknek két példánya egyenesen onnan került Budapestre, tudományos akadémiánk számára. Dr. George King baráti felügyelete alatt maradtak ezek több éven át Kalkuttában, hála illeti öt szíves gondviseletükért.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. május 3.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page