Normál kép: 281_380_pix_Oldal_30_Kep_0003.jpg   Méret: 770x516 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 281_380_pix_Oldal_30_Kep_0003_nagykep.jpg   Méret: 1757x1177 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az Asakusa-templom Tokióban.

Ismertető szöveg: Shiba, Uyeno és Asakusa a három legnagyobb templom Tokió (régi nevén Yedo) japán főváros ezernyi temploma közt. Egész városok ezek, különösen az utóbbi, mely Tokiónak leglátogatottabb temploma, míg a két első inkább a shogunok pompás sírjai által lett világhírűvé. Az Asakusa-templom Kr. sz. u. 628-ban alapíttatott, de többször lángok martaléka lön. míg jelen alakjában lyemitsu shogun építtette föl 1642-ben. A templom elöudvarában állandó országos vásár van, afféle Wurstl-prater, a hol csepűrágók, equilibristák, íjjlövö-bódék, jong-leurök, bűvészek ütötték fel tanyájukat, kikhez a czivilizáczió elöharczosaként az "amerikai gyors fényképészet" is letelepedett. Eeggeltől estig ezer meg ezer asszony és gyermek tolong a széles udvaron s annak oldalt elnyúló árnyas berkeiben. Egy járomalakú tori-nak nevezett kapun átlépve, jutunk a tulajdonképeni szent területre, melyen husz-harmincz kisebb-nagyobb templom közepette emelkedik a két részből álló hatalmas vörös-lakk oszlopokon nyugvó főtemplomfőtemplom, mindig telve ájtatos asszonyokkal. (Japánban a férfiak alig járnak templomba s a lelki üdvösségük gondozását egészen a feleséeikre bizzák.) Mielőtt a templomba érne az ember, el kell haladnia a Ni-o (két mennybéli király) szobrai előtt, melyeket tele aggatnak bocskorokkal azok, kik jó gyaloglók akarnak lenni.
Azontúl, drótrostély mögött, emelkedik Ji-zo-nak, a szorongatottaknak, az aszonyoknak és gyermekeknek védszentje, a kihez ugy szokás imádkozni, hogy egy papírra nyomtatott imádságot galacsinná rágnak s azt a drótrostélyon keresztül az istenre reáköpik. Ha a galacsin a szobron ragad, az ima meghallgattatott, ha nem, akkor nincs kilátás a hatalmas isten jóindulatára.
Egy berekben elrejtve, faragott mivü oszlopokkal ékeskedő kis templomban áll a hires "forgó könyvtár". Ebben vannak elhelyezve az összes buddhista szentkönyvek, számszerint 6771 kötet s az egész óriási könyvtár olyan ügyesen van egy czölöp tetejére alkalmazva, hogy még egy gyermek is könnyen meglódíthatja, úgy, hogy háromszor megforduljon a saját tengelye körül. Ez pedig igen lényeges dolog, mert Fu-dai-shi kánonja szerint, a ki ezt megcselekszi, az olybá veendő, mintha mind a 6771 kötetet elolvasta volna.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page