Normál kép: 281_380_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1079 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 281_380_pix_Oldal_15_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1907x2672 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Szófiai képek
Az új görög-keleti templom a régi kereskedelmi negyedben. Cserna-Dzsámia, jelenleg állami fogház. Római katholikus templom. Az osztrák-magyar diplomácziai képviselőség palotája Szófiában. Saborna Crkva (görög-keleti székesegyház). A bolgár nemzetgyűlés (szobranye) palotája.

Ismertető szöveg: Ezúttal bemutatott képeink között egyik magyar ember munkája, s ez a bolgár szobranye (nemzeti gyűlés) szép épülete, melyet Gregersen készített, ki évekkel ezelőtt letelepedett Bulgáriába, Szófia közelében földbirtokot vásárolt, melyet magyar gazdatisztek által műveltet.
Egy másik képünk a híres Cserna dzsámia. Óriási épület, erős, nagy kőfalakkal környezve. Jelenleg állami fogház és pedig maga a dzsámia a gonosztevők, az udvarban levő épület a politikai elitéltek részére szolgál. Bármely oldalról közelítjük is meg Szófiát: ez az épület, a düledező Aja Sofia s az államnyomda emelkednek ki a házak tömkelegéből.
A templomok közül bemutatjuk a székesegyházat (Saborna Crkva), mely minden ünnepélyes állami és egyházi aktusnak színhelye. Itt hirdették ki Sándor detronizáczióját, itt tartották meg a tedeumot, midőn visszaérkezett. Ugyanegy papi segédlet végezte mind a két dolgot, nagyrészt ugyanegy közönség jelenlétében. Ide jár Ferdinánd fejedelem hetenként egyszer. Itt szentelnek be minden halottat ősi szokás szerint. Legutóbb a Mutkorov és Belcsov temetéseit néztem innen. Most a Saborna Crkva, a nagy boulevard kellő közepén áll talapzatáig kiásva, mert a szabályozási vonal így követelte az ember szinte fél mellette állani, attól tartván, hogy a nagy templom minden pillanatban összedűlhet. Különben ezt a templomot is le akarják rombolni, s helyébe egy másikat emelni. A római katholikus templomot csak az imént tatarozták. Ez tulajdonképen osztrákmagyar templom, mert leginkább a mi monarkhiánkból ide szakadtak járnak bele s a mi konzulátusunk patronátusa alatt áll. Papjaikat, a kik szakállas barátok, a mi kormányunk fizeti. Itt tartják az istentiszteletet királyunk születése napján, a az egybegyűlt osztrák-magyar kolónia s a bolgár kormány meg jelent tagjai állva hallgatják meg a megerősített kórusról felhangzó "Gott erhaltét" háromszor.
Az a csonka tornyú díszes épület az osztrákmagyar képviselőség palotája, melyet még Biegeleben báró emeltetett. Ez is magyar ember müve. Brang Pál, a szófiai osztrák-magyar kolónia elnöke építtette, ki számos nyilvános intézetnek és magán-palotának építője. Mintegy tiz éve működik a bolgár fővárosban Brang Pál s ott igen jó hírnévnek örvend
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. május 17.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page