Normál kép: 001_084_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg   Méret: 770x560 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_084_pix_Oldal_17_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1495x1088 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A japáni parlament megnyitása Tokióban 1890 nov. 29-én.

Ismertető szöveg: Képünk, mely a parlament ünnepies megnyitását ábrázolja, egy Tokióban szerkesztett s japán nyelven nyomatott lap képének másolata. Az épület a Hibga nevű dísztéren áll, kényelmes faépületben. Benső része egészen európai, még a díszítések s bútorok sem emlékeztetnek arra, hogy Kelet-Ázsiában vágjunk. A képviselők nagy része is franczia vagy olasz öltözetben van. A nagy terem egyszerű díszítésű, a falak pirosas színűek, a karzatok fehérek, szürkék vagy aranyozottak. Az emelvény, szószék, a feljáró lépcsőkkel, a hírlapírók asztala csaknem másolata az olasz parlamentház berendezésének. A miniszterek és a ház elnöke emelvényen ülnek, míg a képviselők padokon, melyek félkör alakulag húzódnak el a hírlapírók páholya körül. Mindenik ülés előtt egy kis asztalka van. A terem talapzatát szürke és aranyozott szőnyeg borítja. A tetőzetről villamfénynyel világított nagy kandeláber ereszkedik le. A mikádó aranyozott trónja, mely alatt keskeny asztal áll, pompás pamlaggal van kiegészítve, a mely felett selyembársonyon s a japániak kedvelt chrysan-themum virágjai által díszítve van a korona s a császárság más jelvényei.
A megnyitást e teremben maga a mikádó végezte, ki ez alkalommal hadseregénektábornagyi egyenruháját viselte, a felkelő nap rendjelének széles, piros szalagjával. A császár kíséretében voltak Tokudaiji marquis, a főudvarmester s a többi fő udvari méltóságok, továbbá a császári herczegek, az állami miniszterek, Yamagata gróf tábornok, Ito gróf, Saiao gróf, Aoki viscont s más államférfiak. A mikádó felolvasta a miniszterelnök által átnyújtott megnyitó beszédet, mely - mint a napilapok táviratai annak idejében jelentették - komoly óhaját fejezte ki az ország jólétének előmozdítására vonatkozólag s kinyilatkoztatta, hogy a miniszterek több javaslaton kivül már rendszeres budgetet terjesztenek a két ház elé. A császár megelégedéssel konstatálta továbbá, hogy a japáni kereskedelem emelkedik, hogy a szerződéses hatalmakkal a kormány barátságos viszonya nem zavartatott meg s óhajtását fejezte ki, hogy a hadsereget és hajóhadat fejleszteni akarja, oly czélból, hogy a béke és rend otthon s a barátságos viszony a külfölddel helyreállíttassék.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page