Normál kép: 477_572_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg   Méret: 770x754 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 477_572_pix_Oldal_05_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1775x1737 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Mária Valéria főherczegnő és vőlegénye Salvator Ferencz főherczeg

Ismertető szöveg: "Gödöllőn az udvar is egészen családias életet élt. Itt nem uralkodott annyira az udvari feszes etiquette, mint Budán, vagy épen Bécsben. A kis főherczegkisasszonynak több volt itt szabad, mint akárhol egyebütt, itt igazán gyermek lehetett, mint a többi gyermekek. Szülői is úgy akarták, hogy az legyen, s ő hasznát is vette ez engedelemnek. Minden életleirásában benne van, hogy mennyire szerette és szereti ma is a gyermekeket. Az ottaniakból is szabad volt olykor választania mulató társakat s ha kikocsizott egyszerű két lovas fogatban, vagy ha gyalog kisétált, csak Korniss grófnő társaságában legföljebb távolról egy lakáj által kisérve, zsebe mindig tele volt fényes aprópénzzel, süteménynyel, czukorkákkal, játékszerekkel, melyeket kedvvel osztogatott ki az útjába jövő gyermekek közt; sőt szülőitől ajándékba kapott pénzét is mind részint arra költé, hogy hozzátartozóit valami ajándékkal meglepje, részint, hogy jótékonyságot gyakoroljon vele." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 31. sz. augusztus 3.)A főhercegnő vonzódott a szépirodalomhoz, de emellett a képzőművészetek, főleg a festészet terén is tehetségesnek mutatkozott. Elsősorban a virágok és a látképek foglalkoztatták. Anyjához, Erzsébet királynéhoz hasonlóan több lírai költeményt is írt, melyek 1884-ben nyomtatásban is megjelentek. Ezt megelőzően Egy ősz délen címmel közös kötetet adtak ki édesanyjával. Emellett ránk maradt szorgalmasan vezetett naplója is, mely meghatározó képet fest kora társadalmáról, és fontos információkat tartalmaz a császárné életéről is. Jelentősek továbbá vallásos tartalmú elmélkedései. Kedvelte a színjátszást, néhány színpadi művet is írt, melyeket udvari színészek mutattak be. Maga is szerepelt több egyfelvonásos alkalmi drámában, melyeket az uralkodó családja szórakoztatására mutattak be a bécsi Hofburgban, Gödöllőn és Wartholzban. Szeretett utazni, szívesen kísérte el utazásaira édesanyját, Erzsébet királynét. Beutazta vele Magyarország, a Salzkammergut, Meránia, Németország, Franciaország és Anglia tájait. (Forrás: Wikipédia)A katonai lovassági iskola (Militärreitinstitut) és a vezérkari akadémia (Kriegsschule) elvégzése után 1881-ben hadnagyként került be a hadseregbe. 1889-ben lovassági századossá (Rittmeister) léptették elő. Mária Valéria főhercegnővel, az uralkodó leányával kötött házassága meggyorsította katonai karrierjét. 1911-ben lovassági tábornokká nevezték ki. A 15. huszárezred tulajdonosaként (tiszteletbeli parancsnokaként) vett részt az első világháborúban. A róla elnevezett ezred főleg a tiroli hegyvidéki harcokban ténykedett, a főherceg komolyabb harcban nem vett részt. Kinevezték az önkéntes kisegítő betegápolói szervezet (Freiwillige Hilfspflege) főfelügyelőjévé. A világháború alatt az orosz hadifogságba esett osztrák-magyar katonák javára szervezett segélyakciót. 1916-ban az innsbrucki egyetem orvosi karának díszdoktorává választották. A Nemzetközi Vöröskereszt ausztriai szervezetének és a Magyar Szent Korona országai Vöröskereszt Egyesületnek helyettes fővédnöke lett. Megkapta az Aranygyapjas rendet, és a Magyar Királyi Szent István-rend lovagjai közé is maguk közé választották. A világháború végére a táborszernagyi (Feldzeugmeister) rangig jutott.(Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page