Normál kép: 381_476_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg   Méret: 745x1053 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: II. Rákóczi Ferencz fejedelem

Ismertető szöveg: "A főutcza s magyarok utczájának sarokházában van Rákóczi kápolnája. E házat a fejedelem már eredetileg udvari papja, Radalovics apát lakhelyéül rendelé, ma is plébánia. Az emeleten épen a sarkot foglalja el maga az elég tágas imaterem, vagy udvari kápolna, melyet Rákóczi Magyarország védasszonya tiszteletére szenteltetett föl. Szép, világos, magas; kupolaszerű boltozata apró czédrusfa-koczkákból művészileg van összerakva: az egyik koczka kék, a másik fejér, mintegy a bárányfelhős égboltot ábrázolja, kellemes, szelid szinhatással. Egyik oltára még a régi. E szent helyen küldé tehát az égnek áhítatos fohászait a sokat hányatott, életében annyi balszerencsét átélt, ám az isteni gondviselésben keresztényi lélekkel megnyugvó, számkivetett nagylelkű fejedelem, pályája végén, rodostói remeteségében. A kápolnába fölvezető lépcső hajlatán áll egy díszes faragású, ma már rozzant, nagy karszék, a melyben ülve hallgatta egykor Rákóczi a kápolnában az egyházi beszédeket, a hagyomány szerint." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 27. sz. julius 6.)II. Rákóczi Ferenc a Rákóczi-szabadságharc vezetője, Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem. Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni, hogy a Habsburg Birodalomtól független állammá váljék. E célnak megfelelően választották Erdély és Magyarország fejedelmévé, amelyhez tökéletesen megfelelt, mivel Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem leszármazottja volt, azonkívül dédapja és nagyapja I. Rákóczi György és II. Rákóczi György, továbbá apja I. Rákóczi Ferenc is voltak erdélyi fejedelmek. Harca nem érte el a kívánt eredményt, de részleges sikere mégis volt: a Habsburgok elismerték Erdélyt önálló fejedelemségként és nem gyarmatosították. A magyarság körében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként él tovább emléke, mivel a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, s végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page