Normál kép: 777_866_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg   Méret: 770x1157 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 777_866_pix_Oldal_15_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 937x1408 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Boissy D'Anglas kalapot emel Feraud levágott feje előtt.

Ismertető szöveg: ... Ily fenyegető helyzetben történt, hogy az említett napon a kérvényezőknek egy nagyobbára nőkből álló csoportja vonult be a törvényhozás színhelyére, "kenyeret és az 1793-iki alkotmányt !" követelve, s elfoglalva a padokat, bántalmakkal halmozta el a konvent tagjait. Az öreges és gyönge Vernier helyett Boissy d'Anglas foglalta el az elnöki széket. Egy fiatal és bátor képviselő, Feraud, miután siker nélkül tett kísérletet a terem kiürítésére, fegyveres erőt hozott segélyül, s ennek élére állva, a fenyegetőn morajló tömegnek halálmegvetéssel állta útját, s mellét kitárva, kiáltotta oda nekik: "Öljetek meg, nem félek a haláltól, de tiszteljétek a törvény szentélyét!" Szavai elhangzottak a feldühödt csorda kiáltásai közt s őt magát elgázolva, testén át léptek a terembe, hol kiűzték padjaikról a képviselőket, egyre "Kenyeret és az 1793-iki alkotmányt!" kiáltozva. Egy aszszony nyelve megtévedve 1789-diki alkotmányt mondott, mit hallva, kevés hija, hogy fel nem konczolták mint royalistát.
Az elkeseredett csőcselék még nem szűnt meg zajongani, s miután egy ifjút, Mailly képviselő fiát, golyóval földre terítettek, az elnök körül csoportosultak fenyegetőzve. Ekkor Feraud feltápászkodva a földről, félholtan az elnöki emelvényhez sietett, hogy testével védje az elnököt de egy felkelő czélzott s Feraud holtan rogyott a tribün lábához. Dühös asszonyi fúriák támadtak rá egy pillanat alatt s késeiket holttestébe döfték. Azután hulláját meghurczolták a teremben, fejét pedig levágva, egy ember lándzsára tűzte s ugy hozta be a terembe. Boissy d'Anglas, ki mindez ideig nem mozdult székéről, látva meggyilkolt kollegája véres fejét, felemelkedett helyéből s kalapját megemelve üdvözölte mély tisztelettel az áldozat megcsonkított tetemeit. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page