Normál kép: 777_866_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg   Méret: 770x607 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 777_866_pix_Oldal_13_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1643x1295 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Veszprémmegye ünnepe
Deák és Széchenyi arczképének leleplezése a megyeház dísztermében

Ismertető szöveg: Még 1835-ban történt, hogy Zsoldos Ignácz, a vármegye akkori főjegyzője, a vármegye márczius havi közgyűlésén, méltatva gróf Széchenyi István halhatatlan érdemeit, ezen szavakkal végezte beszédét: "Szeretném, ha minden megyének termében gróf Széchenyi Istvánnak dicső képe függne, hadd tanítana az meg minden látót arra, hogy az a nagy hazafi, ki a haza oltárán tettekkel áldozik."
Azt az óhajt, melyet az akkori közgyűlés helyesléssel üdvözölt, több, mint félszázad után, a vármegye jelenlegi törvényhatósági bizottsága valósította meg, elhatározván egyszersmind azt is, hogy a vármegye egykori táblabirájának, a haza bölcsének, Deák Ferencznek arczképét is lefesteti a diszterem számára.
A két nagy hazafi arczképe Vastagh György jeles festőművészünk ecsetje alól került ki, s ünnepélyes leleplezésök ez évi deczember hó 1-én fényes ünnepséggel ment végbe, méltó kifejezéséül a vármegye kegyeletes érzelmeinek.
A megyeház díszterme, melynek falait Ö Felségeik életnagyságú képei díszítik, fényes, impozáns a nagy csillár, vert vasból, Jungfer Gyula budapesti műlakatos remek munkája.
Itt folyt le a leleplezési ünnepség, melyen a tisztikar s a bizottság számos tagja díszmagyar öltözetben jelent meg, s melyen a megyei és városi előkelőség növilága is nagy számban volt képviselve. A terem zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 22.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page