Normál kép: 377_476_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg   Méret: 770x680 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 377_476_pix_Oldal_03_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1039x918 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Torda város és környéke
Az ó-tordai református templom.

Ismertető szöveg: Még a kastélynál is előbb épült Orbán Balázs nézete szerint a harmadik nevezetes ódon építménye Tordának, a ref. templom, mely amannak úgyszólván magvát képezte, mint a hogy egyáltalában a hajdankorban az erődök rendesen templom körül épültek, vagy pedig a meglevőkben később templomot emeltek, hogy igy a védelem feladatát az erős Isten oltalma alá is helyezzék. E templom eredetét sem lehet egész biztonsággal meghatározni. Némelyek szerint a katholikus korban Szent-Márton templomának hivatott, mások szerint, s ezt az egyház jegyzőkönyvei is tanúsítják, a Keresztesek-temploma feküdt itt. Tény az, hogy a reformáczió után az apáczák és szerzetesek elűzetvén, a templom előbb a lutheránusok, majd a reformátusok kezébe ment át.
Képünkön jól kivehető az a diszes portaié, mely a legszebb műalkotások közé tartozik s a tordai ref. templomnak is fő nevezetessége. "E kapuzat - irja Orbán Balázs - egész testévei kirúg a templom homlokzatfalából, nyilasa i eredetileg csúcsíves volt,de azt is átvezették a megkicsinyítés műveletein, tetejét befalazván, egyenes záródásuvá alakították át, de megmaradott igazi épségében tágnyilatu béllelete, melynek kiválóan szép tagozata kirívólag tűnik ki a rákent vastag mészrétegek burka alól. E kapubéllés ötsorosán van igen szép árnyhatással tagozva, hat nagyon tág nyilatu horony közé három testes henger és két körte-tag van befoglalva, melyek a felső csúcsmüves záródásnál is folytatva vannak s az alsó tagozattól fejezetszerü kidudorodással vannak elkülönítve, mely kidudorodás szépen idomított növénydisz-fonadékával ékeskedik". A templom építési idejét szerzőnk a góthika kezdetére, vagyis a Zsigmond uralkodását megelőző korszakra teszi. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. június 16.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page