Normál kép: 777_878_pix_Oldal_11_Kep_0009.jpg   Méret: 770x540 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 777_878_pix_Oldal_11_Kep_0009_nagykep.jpg   Méret: 1277x895 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: I. Ferencz József császár és király életéből
Ferdinánd átadja a trónt I. Ferencz Józsefnek Olmützben 1848. decz. 2-án.

Ismertető szöveg: Ferencz Józsefről régen tudva volt, hogy Ferdinánd után ő lesz az uralkodó, de ennek idejéről senki sem tudott semmi biztosat. 0 maga sem. Az idegbeteg császár ugyan már a márczius 13-iki izgalmas események után kijelenté nejének, hogy vissza szeretne vonulni az uralkodás gondjaitól. De ez akkor ellenzésre talált. Az események azonban megérlelték ezt a tervet s mikor az udvar Innsbruckból Schönbrunnba, majd Olmützbe költözött, a legszűkebb családi körben már el volt határozva a dolog s novemberben a tervbe a főherczeget is beavatták, ki ettől kezdve sokat érintkezett Schwarzenberg és Stadion miniszterekkel, a kik az uralkodás titkaiba beavatták.
De a legközelebb érdekelteken kivül senki sem tudott a dologról. Ugy hogy mindenki csodálkozott, mikor 1848 deczember 2-án reggeli 8 órára az olmützi érseki palotába látta vonulni az uralkodóház összes tagjait, az egész udvari személyzetet, a minisztereket, a jelenlevő magasabb hivatalnokokat ós főtiszteket, az utóbbiak között Windischgrátz herczeget és Jellasicsot. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. deczember 9.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page