Normál kép: 089_188_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1007 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 089_188_pix_Oldal_08_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1048x1371 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Moltke beszéde a német birodalmi gyűlés január 11-iki ülésén

Ismertető szöveg: "Azon az ülésen, melyről fönnebb szóltunk mint már emiitettük Moltke is szólt. A nagy stratéga ritkán emel szót a birodalmi tanácsban, noha üléseit szorgalmasan látogatja, sokkal szorgalmasabban, mint a vaskanczellár, a ki az utóbbi időben ritka madár a csökönyös házban. Hogy az öreg hadverő, a kit szótalanságáért a nagy hallgatónak neveznek, fölszólaljon, ahhoz nagy okának kell lenni. Ilyen nagy ok vala a hadsereg létszámának fölemelése is. Moltke, daczára öreg korának, egyenes, katonás magatartású, szikár magas alak. A mondott alkalommal oda állt a ház asztalához s félkezével arra támaszkodva beszélt. Mint minden ritka alkalommal, mikor szót emel, ugy most is megélénkültek arczának vonásai, a bádgyadtság, mely rajta rendesen látható, eleven kifejezésnek adott helyet s szemei fiatalos tűzzel égtek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 7. sz. február 13.)1857. október 29-én vezérőrnaggyá léptették elő, és megbízták, tanulmányozza a porosz királyi haderő vezérkari főnökének hivatali teendőit,[6] és 1858. szeptember 18-án kinevezték a vezérkari főnök tisztségébe. Harminc éven át töltötte be ezt a posztot, három háborúban vezette győzelemre a porosz haderőt. Mihelyt elfoglalta tisztségét, változtatásokat vezetett be a porosz hadsereg taktikai és stratégiai módszereiben, korszerűsítette a hadfelszerelést, az ellátást és a katonai hírközlést. Megújította a vezérkari tisztek képzésének módját, módosította a haderő mozgósításának rendjét. Megszervezte az európai politikai események figyelését és feldolgozását, a lehetséges konfliktushelyzetek előrejelzését, az emiatt szükségessé válható hadjáratok előre történő megtervezését. Keze alól egy korszerű haderővezérkar került ki. Elvei szerint a haderő irányítóinak feladatait és felelősségét világosan meg kell határozni, a hadseregek vezetőinek viszonylagos önállóságot kell adni, a hadjáratokat pontosan meg kell tervezni, az ellenséget be kell keríteni és csatában meg kell semmisíteni, ehhez a külön úton felvonuló hadseregrészeknek egyidőben kell odaérkezniük. Moltke felismerte az ipari forradalom vívmányainak fontosságát. Haditerveiben a nagy létszámú hadseregek mozgósítását és átcsoportosítását már tudatosan a kor legmodernebb szállítóeszközére, a vasútra helyezte. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page