Normál kép: 085_180_pix_Oldal_10_Kep_0005.jpg   Méret: 770x518 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 085_180_pix_Oldal_10_Kep_0005_nagykep.jpg   Méret: 1091x734 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A munkások lázongása Londonban február 8-án: A munkások a St.-James-Streetben.

Ismertető szöveg: Február 8-án az angol fővárosban a munkások és a foglalkozás nélküli tömegek oly rendkívüli zavargásban törtek ki, mely London ujabb történetében egészen példátlanul áll s egy kis forradalomnak is beillett, úgy hogy az egész művelt világ figyelmét magára vonta, mint ama társadalmi seb egyik jelensége, melyről az angol főváros, a milliomosok és nyomorultak e klasszikus hazája, már régóta ismeretes.
A "forradalmi, társadalmi és demokrácziai szövetségi" nevű, eddig különben csendben működő szocziálista testület vezérei népgyűlést hirdettek ki a mondott napra a Trafalgar-square-re. E tér London legelőkelőbb városnegyedében, az úgynevezett Westenden van, nem messze a parlamenti palotától és a Westminstertől s a város legszebb terei közé tartozik, melynek egyik részén a nemzeti képtár palotája áll, közepén pedig a trafalgári győző, Nelson admirál tiszteletére emelt oszlop, szökőkutak között. A népgyűlésnek határozott szocziálisztikus czélja volt, agitálni a vagyonosabb osztály ellen a nyomorral küzdő nép érdekében. De kezdetben elég csendben folyt le, csak később fajult a dolog komolyabb kihágásra. Több népszerűtlen szónokot, tik nem beszéltek a tömeg szája izére, megugrasztottak, vagy a szökőkút medenczéjébe dobtak, s midőn egy szónok a gazdagok könyörületére hivatkozott, átalános felkiáltás hangzott! Nem könyörületre, hanem munkára van szükségünk. A vezérek nagy zajt csináltak a népgyűlésen, veres zászlóval vonultak ki s csakhamar óriási néptömeg gyűlt össze a tágas téren, a hírlapok becslése szerint mintegy 20,000 főnyi. Több helyen tartottak szónoklatokat, a nemzeti képtár lépcsőjén s a Nelson-oszlop körül.
Egy 1000-2000 főből álló tömeg a Pall-Mallt lepte el, zsebeiket kövekkel s betörő szerszámokkal töltve meg. Többen észrevették, hogy voltak ezek közt, kik nem is voltak tulajdonképen munkanélküli egyének. Vezetőjük vörös zászlót lobogtatott, s Burnsot néhányan vállaikon emelték. Útközben betörték a klubbok ablakait, de különösen a St.-James utczában s Piccadillyban. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. február 21.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page