Normál kép: 573_668_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg   Méret: 770x964 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 573_668_pix_Oldal_11_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 875x1095 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Bodoky Lajos

Ismertető szöveg: "Bátyja halálával a kormány ő vele tölte be a Gyulán megüresedett kir. főmérnöki állást, honnan 1872 ben Budapestre hivatott s itt a Dunaszabályozásnál nyert kiváló képzettségének megfelelő állást és hatáskört. A szabályozási munkák befejeztével orsz. középitészeti felügyelővé neveztetett ki, mely állásában tevékeny részt vett vízszabályozási ügyeink intézésében. Ebben az állásban volt egész 1881-ig, a midőn a műszaki tanács szervezésével osztálytanácsosi minőségben a vizépitészeti osztály élére állíttatott, mely állásában vízszabályozási ügyeink tekhnikai intézése terén az őt méltán megillető vezérszerep jutott osztályrészéül. Erre az időre esnek a Tisza és mellékfolyói völgyén megindított s részben már végre is hajtott nagymérvű ármentesitési és szabályozási munkák, melyek Bikeréből jelentékeny rész illeti őt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 38. sz. szeptember 20.)Atyja megyei mérnök volt tanulmányait Kecskeméten, Eperjesen és Budapesten végezte s a budai József Műegyetemből 1852-ben kikerülve, Herrich mellett két évig a Tisza-szabályozási felügyelőségnél szolgált, mire bátyjához, Bodoky Károlyhoz ment Gyulára, aki ott Körös-Berettyó-szabályozási főmérnök volt. 1860-ban az alkotmányos élet beálltával Békés megye megválasztá főmérnökévé a provizórium alatt leköszönt s mint magánmérnök működött. 1863-ban a Temes-szabályozó társulat főmérnökévé választatott. Bátyja halálával a kormány ővele tölté be a Gyulán megüresedett királyi főmérnöki állást, honnan 1872-ben Budapestre hívatott s itt a Duna-szabályozásnál nyert állást. A szabályozási munkálatok befejeztével országos középítészeti felügyelő lett. 1881-ben, a műszaki tanács szervezésével, osztálytanácsosi minőségben a vízépítészeti osztály élére állíttatott. Erre az időre esnek a Tisza és mellékfolyói völgyén megindított és részben már végre is hajtott nagymérvű ármentesítési munkák, melyek sikeréből jelentékeny rész őt illeti. Báró Kemény Gábor közmunka- és közlekedési miniszter, amint a minisztériumot átvette, Bodokyt a műszaki tanácsból miniszteri tanácsosi minőségben a vízügyi adminisztráció élére állította. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page