Normál kép: magyarczimeresem02fej_0029.jpg   Méret: 770x798 Színmélység: 24bit Felbontás: 72dpi
Nagy kép: magyarczimeresem02fej_0029_nagykep.jpg   Méret: 2485x2576 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: II. (XXVII.) A Hettyey-család aragoniai czímere 1415.

Ismertető szöveg: Az oklevél legnagyobb nevezetessége annak kiadójában van. I. Ferdinánd aragón király czímeradományban részesíti a magyar király kiséretének néhány tagját, a Hettyey- és Bátéi- (de Bactee) családbelieket akkor, mikor királyukkal spanyol területen, Perpignanban, időztek. Alig hiszszük, hogy párja akadna e kitüntetésnek és hogy spanyol király a XV. század folyamán más magyarnak is adott volna czímert. A kitüntetésről szóló oklevél szövege természetesen merőben eltér a magyarországi formától egy rokonvonást azonban itt is találunk. A kitüntetett magyarok magok kérik az aragon királyt, hogy a czímert abban az ábrázolásban adja nekik, a hogy az oklevél élére festve látható. Ez magyarországi szokás s így e czímerkép is, a spanyol adományozás daczára, magyar felfogásnak, magyar heraldikai érzéknek szülötte. A királyi oklevél a szövegben is leírja azt, s e pontos leírás, mely még a czímer keretéről sem felejtkezik meg, a képpel meglehetősen egyezik. A szöveg alján látható kanczelláriai jegyzetekben azt olvassuk, hogy az adományt bejegyezték a Ferdinánd aragon király idejében a kegynyilvánulásokról vezetett királyi könyvek (gratiarum) negyedik kötetébe s az a Barcelonában meglévő hosszú sorozat 2394-ik kötetében, a 114-115. leveleken ma is szóról-szóra olvasható. A spanyol királyi adomány és az oklevél hitelessége ellen tehát kétség nem merülhet föl. Érdekes találkozás, hogy Zsigmond király ugyanebben az évben pár hónappal előbb (június 23-án) szakasztott ilyen czímert ád, csakhogy sokkal szebb kivitelben, a körösmegyei származású Hothwafői Tamadócz Tamás királynői altárnokmesternek és a Doklinai Bothos-családbelieknek. Csak a színek változnak, mintha czímertöréssel volna dolgunk. Ez a találkozás is mutatja a czímerkép magyar voltát. A Hettyeyeknek okvetetlenűl ismerniök kellett, talán rokonság révén is, a Hothwafői-czímert, hogy ezt a nem közönséges ábrázolást, mely egy vadászati jelenet megörökítése, éppen ebben a formában kérték czímerűl az aragon királytól. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page