Normál kép: 577_672_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1175 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 577_672_pix_Oldal_14_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1735x2647 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kossuth Turini lakása. - Kimnach László rajzai.
1. Kilátás Kossuth lakásából a S. Giovanni kórházra és parkra. - 2.Kossuth dolgozó szobája. - 3. Részlet a Via dei Mille-ből, a hol Kossuth lakik.

Ismertető szöveg: Az egyik képcsoportsorozat az 1-ső kép a kilátást tünteti föl Kossuth dolgozó szobájából, melynek ablakai a S. Giovanni (Szent János) kórház csinos és terjedelmes épületeire s az előttök elterülő szép parkra nyílnak míg az alatta levő 2-dik kép magát a dolgozó szobát mutatja szokott berendezésben, sötétvörös falakkal s csinos rokokó mennyezettel, közepén csillárral. A bemenettől jobbra látható üveg-szekrény Kossuth kedvencz iróit tartalmazza. E mellett egy asztalkán az angol munkások ajándéka látható. A Shakespeare szülőháza mintájára készített kis faépület a nagy brit költő munkáinak teljes kiadását foglalja magában. E kedves emléket Kossuth nagy becsben tartja, mint az angol munkások szeretetének jelét. Kossuthot angolországi tartózkodása alatt átalán megcsodálták a munkások is szónoklataiért, mert - a mint mondák - megértik, angolul beszél ugyan, de mégsem ugy, mint ők. Kossuth erre azt feleié: hogy ő nyelvüket remekíróik, főkép Shakespeare után tanulta, holott ők a többé-kevésbbé elfajult közönségesebb szólásmóddal élnek, a mely szintén emelkedni fog újra, mihelyt költőiket ismét tüzetesebben tanulmányozni fogják. Fejenkénti pennyből befolyt összegen készítették ama kis házikót, mely Kossuthnak ma is egyik legkedvesebb emléktárgya. Kossuth dolgozó szobájában balra a bemenettől egy szekrény áll, melyen különféle műszerek, távcsövek, nagyitok, stb. láthatók, mellette a diszes kandalló, csinos tükörrel felette, s ez utóbbitól jobbra-balra fiának, Ferencznek festményei, melyek közül egyiknek másolatát szintén közöljük. Ez volt az irók és művészek tisztelgésekor a fogadó szoba, mely érdekes gyűjteményeivel mindnyájunk figyelmét magára vonta. E szobában van elhelyezve a növény-gyüjtemény is, mely a maga nemében párját ritkítja, s czélszerű beosztásával mint szintén ízléses és csinos kiállításával is mintaszerűnek mondható. E két szekrény a szoba két ablaka közt foglal helyet (II-ik képcsoportunk 6-ik képén látható.)
Első képcsoportunkban a harmadik kép közepén ama ház külseje látható a Via dei mille utczában, melynek egész első emeletét Kossuth lakása foglalja el, a jobboldali két ablak kivételével. Az utcza vége felé a kórházzal hasonnevű S. Giovanni parokhia látszik, a háttérben a Pó melletti kies magaslatokkal. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 30.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page