Normál kép: 481_576_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1041 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 481_576_pix_Oldal_11_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1029x1391 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az "üdv hadserege".

Ismertető szöveg: Az utóbbi évek alatt Angliában és az Egyesült-államokban egy uj rajongó vallásfelekezet támadt, mely feltűnően zajos magaviselete következtében nemcsak folyton erősödik a köznépnél, de e mellett átalában is magára vonja a figyelmet. Hivei az "Üdv hadseregé"-nek (Salvation army) nevezik magukat s ne vöknek megfelelően fökötelességöknek t irtják hadat viselni az ("igazság és világosság érdekében", megmenteni azokat az embertársaikat, kik a gonosz hatalma ellen küzdve már-már elestek, sőt esetleg meg is ostromolni a bün tanyáit. Ez utóbbi czél megvalósítása végett, a régi mértékletességi egyletek buzgóbb tagjai példájára, testületileg keresik fel a korcsmákat, kávéházakat s a rossz hirü helyeket, ott énekelnek, imádkoznak, éktelen lármát csinálnak s a lakókat vagy az ott tartózkodókat megtérésre hívják fel. E miatt gyakran verekedés is támad s a rajongó felekezetet a rendőrség is igen jól ismeri.
Összejöveteleiket, mint más keresztény felekezetek, ők is zsoltárénekléssel és imával kezdik. Ennek végeztével a mentő had vitézei előadják tapasztalataikat és jelentéseiket az általuk eszközölt térítésekről s azután nyilt felhívást intéznek a bűnösökhöz "hogy meneküljenek ki az örökké égő barlangból". (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. augusztus 12.)(Salvation army), férfiaknak és nőknek vallásos egyesülete, amelyet Booth Vilmos (l. o.) a katonai szervezet külsőségeinek utánzásával alapított. Már 1865 óta működik, de katonai szervezetet 1878. kapott Booth magát tábornokká tette s maga körül 44 tisztből álló vezérkart alkotott 231 hadteste vagy állomása volt akkor az egész hadseregnek és ez állomások élén férfiakból s nőkből vegyesen alkotott tiszti kar állott. A szekta valamennyi fennálló egyházzal ellentétbe helyezkedve küzd az emberiségnek, különösen a szegényeknek tesi és lelki jóléteért nyilvános istentiszteleteket tartanak a szabad ég alatt, utcákon, köztereken prédiálnak és énekelnek, szinházakban s más nyilvános helyeken elmélkedéseket, vitatkozásokat rendeznek. A tagok, a "Krisztus katonái", minden módon küzdenek a "sátán várai" ellen. 1893. volt az Ü.-nek körülbelül 11,000 tiszt vezetése alatt több mint félmillió katonája, férfak és nők, 83 nevelőintézete, 27 rokkantak-háza, 45 javítóháza a prostituáltak számára, 76 hajléktalanok háza, 15 menedékháza a kiszabadult rabok számára stb. A vezérkar és a fő hadi szállás Londonban van. Az anglikán egyház püspökei egészségtelen és félszeg kinövésnek mondták ez intézményt és megrontására ugyanazon célok megvalósítása érdekében versenytársul szervezték ellene a Curch armyt (templomok hadserege). Az Ü.-nek kigúnyolására alakult Londonban a Skeleton army (csontvázak hadserege), amely elrongyolódott egyenruhákban, halálfejes, foszladozó zászlókkal járkált az utcákon és utcai dalokat énekelt egyházi énekek dallamaira. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/udv_hadserege.html)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page