Normál kép: 467_562_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg   Méret: 770x939 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 467_562_pix_Oldal_24_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 993x1211 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hajós József

Ismertető szöveg: "Az ünnepelt férfiú, ki most 61-ik évében van, a praktikus működési ágak legnehezebbikén kisérlette meg működését, a magasabb pénzügyi operácziók terén, oly időben, midőn Magyarországon mások ilyesmiről még álmodni is alig mertek, s oly készültséggel, a mely alapos, sok oldalú lehetett, csak nem Volt olyan, minővel a közönséges finánczkapaczitások birni szoktak. És az elért eredmény fényes bizonyságot tehet a siker felől. Ugyanabban az időben, midőn Magyarországban sorra buktak n bankok és hitelintézetek, a hazai első takarékpénztár nemcsak hogy magas, eddig nálunk hallatlan eredményeket ért el, hanem a példáján indult összes hazai takarékpénztárakat is a virágzásnak oly fokára emelte, a minő máshol sehol a világon nem észlelhető. Már szinte azt rebesgetik, sőt nyíltan hirdetik, hogy a takarékpénztárak sokkal erősebbek az országban, mint a hogy egészséges viszonyok között lenniök kellene. Az összes magyarországi pénzintézetek ötszáz milliójából háromszáz a takarékpénztárakra esik. Ilyen viszony külföldön nincsen sehol. De ez csak annyival inkább mutatja, hogy a takarékpénztárak mennyivel jobban kezeltettek nálunk, mint az egyéb intézetek, és mennyivel jobban, mint a külföldön." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.)Utóbbi állásáról 1876-ban betegeskedése következtében ugyan leköszönt, de a kertészeti szakosztálynak egész haláláig elnöke maradt s e tevékenységének, kivált mikor 1887-ben a pesti hazai takarékpénztár igazgatóságától teljesen visszavonult, egész odaadással szentelte magát. Hajós főtényezője volt annak, hogy 1858-ban báró Prónay Gábor elnöksége alatt Magyar kertészeti társulat keletkezett. Mindamellett, hogy buzgó férfiak állottak élén a társulatnak, rövid ideig állott fenn, de a vele kapcsolatos csarnokot, melyben magkereskedést is nyitottak, dr. Pólya Józseffel szövetkezve Hajós még néhány évig fentartotta. A gyümölcskiállítások tartására és helyes rendezésére nagy súlyt fektetett. Dömsödi birtokán, a Somlyószigeten két nagy gyümölcsöst, a leányai után elnevezett Erzsébet- és Margittelepet létesített, ahol a legnemesebb gyümölcsfajokat gyüjtötte össze és azokat nagy szorgalommal és szakértelemmel kezelte. Az Erzsébettelepen konyha- és diszkertet rendezett be, dinnyetenyésztése nagy hírű volt és a földiepret nagyban termelte, 24 holdnyi területen nemes asztali szőllőtelepet létesített és gyümölcsfa csemetéket nevelt és adott el. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page