Normál kép: 001_080_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg   Méret: 770x891 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_080_pix_Oldal_12_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 873x1010 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Pauer János

Ismertető szöveg: "Ha az őt méltán ért kitüntetések sorozatát folytatni kívánjuk: meg kell említenünk,hogy 1847-ben zsinati vizsgálóvá,1852-ben püspöki titkárrá s egyházmegyei levéltárnokká neveztetett, s e minőségben 1858-ig működött. E közben 1854-ben a pápa tiszt, káplánja czimével is felruháztatott. 1858-ban lett kanonok. 1862-ben a szegzárdi czimzetes apátságot, 1866-ban a budai püspök czimét nyerte, s s magyar kir. helytartótanácsnál tanácsossá neveztetett. 1869 ben püspöki helyettes, 1872-ben olympiai püspök in partibus infidelium, majd 1873-ban sz.-fehérvári nagyprépost lett, s mint káptalani helytartó, Jekelfalusy Vincze püspök halála után az egyházmegye kormányzatával bizatott meg" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 5. sz. február 2.)A Magyar Nemzeti Múzeumot is több ízben részesítette adományaiban. 1880-ban, midőn a nemzeti kegyelet Virág Benedek halálozása ötvenedik évfordulóján a budapest-tabáni házat, hol lakott és meghalt, emléktáblával jelölte meg, a bizottság elnöki tisztét vállalta el és a szeptember 13-ai ünnepélyen beszédet tartott. 1884-ben, midőn Horvát István születésének századik évfordulóján Székesfejérvár szülőházát emléktáblával jelölte meg, szintén ünnepi beszédet mondott. 1888. augusztus 20-án aranymiséje alkalmával őt ünnepelték. 1858. december 15-én, midőn a Magyar Tudományos Akadémia ünnepélyes közülését ismét megtarthatta, többek közt őt is levelező tagjának választotta. A székesfejérvári ásatások hathatós előmozdításáért az archaeologiai bizottság 1863. január 6-án tagjává választotta. Ő felsége még mint kanonokot királyi tanácsossá nevezte s 1877-ben a II. osztályú vaskorona-renddel diszíté fel. A budapesti egyetem 1880-ban ünnepelt jubileuma alkalmával tiszteleti teológiai doktori oklevéllel fejezte ki irodalmi érdemei iránt elismerését. A Szent László Társulat alelnöke is volt. Könyvgyűjteményét, mely már 1877-ben 10 000 kötetet tartalmazott, haláláig megkétszerezte és püspöki könyvtárrá alakította, melyben az incunabulumok száma meghaladja a háromszázat. A könyvtárban van elhelyezve gipsz-mellszobra, melyet Szász Gyula készített. Meghalt 1889. május 15-én Székesfejérvárt. A Magyar Tudományos Akadémiában 1890. április 28-án Czobor Béla tartott fölötte emlékbeszédet. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page