Normál kép: 271_306_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg   Méret: 770x785 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 271_306_pix_Oldal_04_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1747x1780 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Emléklap a Corvin-kódexekről.

Ismertető szöveg: A kép közepére ős Budavárának legrégibb rajzát tűztük. Az alamizsnás szent János kápolnája mellett állott fényes könyvtári helyiségtől a tudomány sugarai terjednek a fővárosra, az egész országra. A pompás vár fölött jobbra lebeg az elfelejthetlen nagy uralkodó czimerpajzsa. Ott vannak az országnak egymást váltogató ezüst és vörös nyolcz pólyája, mellette az apostoli kereszt, Dalmátországnak három koronás oroszlánfeje, Csehországnak ezüst kettős farku oroszlánja és a szivpajzsban a Hunyadi családnak kékmezőben, arany ágon álló, csőrében aranygyürüt tartó, jobbra néző hollója.
E czimertől, mint illik, balra látjuk a tudósok és a tudományok iránt kiválóan érdeklődő és ezáltal királyi férjéhez egészen méltó Beatrix királyné négyeit pajzsát. E függélyesen hasított pajzs első negyedében láthatók országunk pólyái, a legtisztességesebb helyen : jobbról azért, mert ez elhelyezés a nápolyi uralkodóknak Magyarországon szerzett jogait jelzi, - majd az Anjou-háznak kék alapon tündöklő liliomai és végre az ezüst mezőn fénylő jeruzsálem arany keresztje, míg Arragonia vörös-aranykarói a 2-ik és 3-ik negyedben keresztben állanak.
Mint a Corvin-kódexekben rendesen, a pajzsokat babérkoszorú övezi ezen pedig közös keretben Mátyás királynak nyolcz symboluma van elhelyezve, a mint azok a diszlapok kereteiben egyenként vagy csoportosan előfordulnak.
Felül jobbra a sárkány lóg saját farka által megfulasztva, talán az ármánynak önmaga által tönkre tételét ábrázolván, alább a vedres kút, valószínűleg a tudomány kimeríthetetlen voltának jelképe, következik a méhkas, a tudományokban szükséges szorgalomra intő, a csúcsos gyémánttal díszített gyűrű talán Zsigmond király hajdani gyűrűjére emlékeztető, a hordó talán a kongásra akarván bennünket figyelmeztetni - ha üres az égteke alkalmasint a tudós királycsillagászati szenvedélyére utaló homokóra az idő mulandóságának, a tűzkő és az aczél pedig az isteni szikrának csak érintés általi élesztése jelképéül tekinthetők. A külső keretben áll két négy karélyu lap, Hollós Mátyás és Beatrix ismert arczképeivel továbbá felül a magyar birodalmi királyságok, alul az ideiglenesen hozzánk tartozott herczegségek czimerei, melyek közt a Hunyadi családot közelebb illető czimerek is bennfoglaltatnak.
Látjuk legfölül a Hunyadiak hollóját, ettől jobbra Horvátország ostáblás czimere fordul elő e mellett áll Halies két koronás pajzsa balra Slavonia menyétes czimere, a menyét fölött a korona, alatta a hatágú csillag, a mint ezeket a magyar királyok ezüst érmein találjuk mellette Lodomeria kettős pólyáju czimere foglal helyet. A király arczképe mellett az osztrák fehér pólyás pajzs van következik a Hunyadiak czimere, melyet mint beszterczei grófok nyertek, t. i. a vörös koronás oroszlán, arany koronát tartva majd a luzsiczai tulok, a sileziai fekete, örves sas, és végre a morva, ostáblázott koronás sas zárják be a sorozatot. Ezek közt a déli, ma törökországi tartományok czimerei, melyek a magyar királyok nagy czimében, és a felsőségi pecséteken elszámláltatnak, nincsenek meg. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. május 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page