Normál kép: 561_656_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg   Méret: 770x489 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 561_656_pix_Oldal_14_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 3072x1950 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Báthory István lengyel király és orosz béke-követséget fogadja

Ismertető szöveg: "Téli időn pleskovi táborában ül a király, tábori széken sátra előtt, lábát medvebőrre nyugtatva, mig a kivont kardot keresztbe feltette térdein. Arczán, mely a leghűbb azonkori képek után van festve, a hős és bölcs király lelke ül. Félig lehunyt szemei a mély gondolkozót,, csukott ajkai az erélyes hadvezért hirdetik. Nem látszik hatni rá, mily meghunyászkodó alázattal csúszik elébe a hatalmas czár fényes követsége. Gondolkozik, mitévő legyen? Az a követség pedig mindent elkövet, hogy a király figyelmét oda vonja arra az alázatosságra, melylyel elébe járul. Cyprián az orosz főpap, fején koronával, arany tányéron hozza az engesztelő sót és kenyeret, s rendén valónak találja, hogy a király elé térdeltében ura, a hatalmas czár zászlaját megtapossa. Mögötte a ravasz Naszcukin, mint a prédára leső jaguár félig meggörnyedve-várja a király határozó szavát, s mögötte az ősz lleczki Dömötör tartja a czár levelét, mig Olferiew Wassilew, a ki azzal fenyegette Báthoryt, hogy arczra borulva fog könyörögni békeért a czár előtt, most maga fetreng a porban a király lábainál. Távolabb pánczélban, sisakkal áll a legyőzött" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 40. sz. október 1.)János Zsigmond halála után a speyeri egyezmény értelmében Erdélynek Miksa uralma alá kellett volna kerülnie (ebben az esetben Bekes Gáspár lehetett volna a vajda), ugyanakkor II. Szelim szultán is kiállította azt az okmányt (athname), amely megnevezte az új fejedelmet. Az erdélyi rendek a kritikus helyzetben gyűlést hívtak össze, és 1571. május 25-én a gyulafehérvári országgyűlés egyhangúlag fejedelemmé választotta az ország leghatalmasabb főurát, Báthory Istvánt. Az athnamét csak ezután hirdették ki (ott is az ő neve szerepelt...), ugyanakkor a fejedelem - mint erdélyi vajda - titokban hűséget esküdött Miksának is. A törököket csak az érdekelte, hogy a Királyi Magyarország és Erdély ne kerüljön egy kézbe, ezért volt jobb jelölt Báthory, mint a Habsburg-párti Bekes, és ezért járultak hozzá 1572-ben Báthory fejedelemségének örökletessé tételéhez. Miksa ugyan szívesen elfoglalta volna Erdélyt, de emiatt, 3 évvel a drinápolyi béke után, nem kockáztathatott meg egy törökellenes háborút, így jó képet vágott Báthoryhoz, sőt úgy tett, mintha örülne is, hogy egy unitárius után egy katolikus lett a fejedelem. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page