Normál kép: 001_080_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1194 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_080_pix_Oldal_10_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1024x1588 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: II. Rákóczy Ferencz és Zrínyi Ilona sirja a konstantinápolyi galatai r. kath. templomban

Ismertető szöveg: "Zrínyi Ilona, a hősies lelkű fejedelemasszony 1703-ban február 18-kán halt meg Iszmidben, hol férjével a karloviczi békekötés óta belebbezve élte magányos napjait. Tetemei Galatában a jezsuiták templomának egyik oltára mellé tétettek örök nyugalomra. Itt nyugodtak e nemes hamvak harminczkét esztendeig magányosan, míg fiának hűlt tetemei vele egy közös sírba nem tétettek. II. Rákóczy Ferencz Rodosztóban 1735. évi ápril 8-kán (nagypénteki nap) három óra után reggel mondott bucsut e földi életnek. Elköltözött az ö menekült társainak köréből, kiknek ö atyjok volt árvaságra juttatta őket. Főkamarása Zágoni Mikes Kelemen híven és részletesen irja le utolsó óráját, halálát és temetését. Halála után pár napra szivét - végakaratához képest - Francziaországba küldték. Testének belrészeit a felbonczolás után ládába tevén, a rodosztói görög templomba temették el testét bebalzsamozták s őrizték jul. 4-ikéig, mikor a porta engedélyével édes anyja mellé temették." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 4. sz. január 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page