Normál kép: 621-676_pix_oldal_09_kep_0001.jpg   Méret: 770x871 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 621-676_pix_oldal_09_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 853x965 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hoványi Ferencz

Ismertető szöveg: "Kár, hogy e nagy vitairatot, melyet a katholikus sajtó a maga szempontjából - nagy dicséretekkel halmozott el, az ellentábor mintegy agyon hallgatta; a mi csak nálunk, hol tulajdonképi egyházi tudományos irodalom nincs, történhetett meg. Mióta Pázmán ellen a protest. hittudósok annyi erővel, meggyőződéssel és tudományos készlettel harczoltak, méltóbb ellenfél, kivel a harczot ismét föl lehetett volna venni, nem volt Hoványinál. Nem kevesebbet tett Hoványi a jótékonyság terén, mint az irodalomén; természetesen itt is mint egész szellemi iránya hozta magával kizárólag a katholikus érdekek ápolására. Életében tett számos és tekintélyes alapitványait és adományait megkoronázta végrendelete, melyben 100 ezer forintnál többet szentelt kath. egyházi és iskolai czélokra." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 53. sz. deczember 31.)Az egyházmegyei hivatalban iktatóvá, utóbb szentszéki jegyzővé, 1840-ben pedig püspöki titkárrá neveztetett ki. Az 1839. évi országgyűlésen Pozsonyban püspökével együtt küzdött az akkoriban nagy tűzzel vitatott vegyesházassági kérdésekben. Később báró Bémer László püspök mellett is, aki által szentszéki ülnökké neveztetett ki, mint titkár működött 1843 végeig, midőn váradi-velencei plébánossá és a körösvölgyi kerület helyettes alesperesévé lett; még azon év augusztus 15-én elment Szilágysomlyóra (Kraszna megye) plébánosnak; kerületi rendes alesperes és az ottani gimnázium felügyelője is volt 1847-ig; itt új iskolákat építtetett. Kraszna megye megválasztotta tábla-birájának. 1847-ben a budapesti egyetemen a hittan tanárának neveztett ki; azonban még azon évben ő felsége a király és testvérei magyar nyelvtanárának hivatott meg. 1849-ben nagyváradi kanonokká, 1853-ban a Keresztelő Szent Jánosról címzett nagyváradhidi préposttá, a pápa által pedig 1854 végén házi praelátussá neveztetett ki. 1846-ban beutazta Erdélyt, 1847-ben Német-, 1850-ben Olaszországot és 1856-ban a Szentföldet. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page