Normál kép: 313-376_pix_oldal_13_kep_0001_b.jpg   Méret: 729x1171 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Veszélyes lépés

Ismertető szöveg: "Az emberek, a kik ekképen gondolkoznak, rendesen azt a valóban terhes és nehéz testi fáradságot veszik tekintetbe, melylyel egy nagyobbszerü alpesi csucs megmászása összekötve van és azt a véghetetlen kényelmetlenséget, mely néha valóságos testi szenvedéssé emelkedik, de a melyet a tulságos hideg és hőség folytonos, hirteleni váltakozása mulhatatlanul magával szokott hordani. Szóval, sok mindenféle megpróbáltatásoknak van alá vetve a merész utas, a ki e nyaktörő vállalatra vetemedik. De bármily veszélyesek is az imént felhozott körülmények, melyek egy magas hegycsúcs megmászásával járni szoktak, az ott elébe táruló látvány és az ott véghez vihető tudományos vizsgálódások s az ezekből származó élvezetek mégis gazdagon képesek kárpótolni egy oly ember fáradozásait, a kinek a természet örök szépsége iránt némi érzéke van. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 29. sz. julius 16.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page