Normál kép: 549-608_pix_oldal_07_kep_0001.jpg   Méret: 770x852 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 549-608_pix_oldal_07_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 891x986 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Dósa Elek

Ismertető szöveg: "A tanári székről gyakorolt nagy és hasznos hatásán kívül, a közélet másik terén, a politikáin is, nagy nyomatéka volt Dósának. A nélkül, hogy az erdélyi országgyűléseken mint követ megjelent volna, Marosszék közgyűlésein viselt vezérszerepe, s az egész országban elismert tekintélye által nyomatékosan folyt be a közügyekre. A mellett szilárd és mocsoktalan jelleme, higgadt mérséklete, szeretetet és tiszteletet költő magánélete által közbecsülést nyervén s számos főrangú családnak jogi tanácsadója is lévén egyszersmind, befolyása a közügyekre folyvást növekedett. Hire Erdély határain tul is elterjedt, s több magyarországi megye, köztük Bars és Zemplén, táblabirajává választotta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 47. sz. november 24.)1831. január 22-én történt beiktatása s beköszöntése a marosvásárhelyi református jogi akadémián, hol 1848 májusáig működött. Ezen év izgalmas napjaiban, mint a Széchenyi István elveit valló s követő mérsékelt ellenzéki megtartotta irányát. 1849. február 12-én Csány László kormánybiztos Marosszék kormánybiztosává nevezte ki ezért az osztrák kormány Marosvásárhelyre internálta s javait zár alá tétette. 1850 szeptemberében a kollegiumi elöljáróság reá ruházta a paedagogarchai hivatalt. 1851. október 15-én a pesti haditörvényszék elé idézték és decemberben hazabocsátották azonban 1852. május 4-én négy évi várfogságra ítéltek és május 9-én elfogták, mire Szebenbe s onnan Josefstadtba vitték félévi fogságából császári kegyelem útján november 25-én haza bocsátották. Ezután a kollégium és magánosok jogügyeivel foglalkozott. 1857. december 6-án az egyházi főtanács a marosvásárhelyi ref. egyház algondnokává, 1865. június 19-én főgondnokává választotta. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page