Normál kép: 309-352_pix_oldal_10_kep_0001.jpg   Méret: 770x939 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 309-352_pix_oldal_10_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 813x991 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Laky Demeter

Ismertető szöveg: "1854-ig müködése rendes teréről le levén szoritva, zajtalan magányban élt tudományos foglalkozásainak, abban keresve élvet és szórakozást, kárpótlásul az idök megváltozott járásáért. Ez idő alatt majdnem valamennyi nyugat-európai nyelvet sajátjává tette s leforditotta a nagy angol történetirónak Gibbonnak The History of the decline and fali of the román empire (A római birodalom hanyatlása s bukása) nagyszerü és terjedelmes munkáját, mely sajnos, hogy máig is kéziratban hever s kiadói pártfogóra vár. 1854-ben számos tanár felhívására Irályrendszer czimü ismert müvét adta ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 34. sz.)Hazatérése után sokáig rendőri felügyelet alatt állott és a tanítástól is el volt tiltva ezért a rend csornai székházban húzódott meg, ahol eleinte mint házgondnok, 1858-tól mint préposti titkár, a rendi növendékek tanára és később mint rendjének kormányzó perjele működött. 1887-ben a Ferencz József-rend lovagkeresztjét nyerte. 1893. július 23-án áldozópapságának félszázados évfordulóját ünnepelte. Rendi teendői mellett mindig foglalkozott a tudományokkal és irodalommal többi között az ő és Simon Vince prépost intézkedésének eredménye volt, hogy a szerzet Névtárát magyarul adja ki, mi hazánkban a katolikus egyházi rendeknél nagy ritkaság volt akkoriban. Az irodalmat elsősorban mint lírikus és műfordító művelte. Emellett a költészet elméletét is közreadta kortársai számára: A költészetnek rövid elméleti s gyakorlati rendszere és történeti vázlata című munkáját mint az első magyar nyelvű poétikát tartják számon. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page