Normál kép: 081-116_pix_oldal_01_kep_0001.jpg   Méret: 770x942 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 081-116_pix_oldal_01_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 793x970 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Báró Bánffy László

Ismertető szöveg: "E bonyodalmakat még növelte azon körülmény, hogy a partiumi megyéknek a magyarországi kormány kötelességévé tette, hogy az 1839-diki pozsonyi országgyűlésre követeket válaszszanak; az erdélyi kormányszék szigoruan megparancsolta az ellenkezöt. Bánffy keresztülvitte Krasznában a követküldést, - egyiknek őt választották meg, mig a szomszéd Közép-Szolnokban a főispán a követ választást meggátolta. Ezért Bánffy Magyar-országon rendkivül népszerü lett. A kivívott siker után az országgyűlésre Pozsonyba sietett. Itt,mielött a legfontosabb kérdések szőnyegre kerültek volna, egy heti sulyos betegség 1840. jan. 20-án kiragadta az élők sorából, épen azon időszak kezdetén melyben legképesebb lett volna, a hazának hasznos szolgálatokat tenni, mert a reformkérdések, s főkép a nemzetgazdaság vonatkozók, voltak kedvencz tanulmányai." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 9. sz.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page