Normál kép: 189-208_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 770x461 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 189-208_pix_oldal_2_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 913x547 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Mező-turi ref. templom

Ismertető szöveg: "A római kath vallást ez időben terjeszteni minden eszközöket fölhasználtak, igy 1776-ban Kállay Mihály nyugalmazott kapitány, mint Tur részes földesura, a birtokában levő korcsmát és czédulaházat külső illetőségeikkel együtt a róm. kath. vallás alapjául adományozta, mely utóbbi megigazitva 1822-ig szolgált egyházul, a midőn a mostani templom épült helyébe, amaz pedig kiigazítva még most is paplakul használtatik. Azonban mily kevesen lehettek akkor Mezö-Turon a római katholikusok, bizonyítja, hogy számuk, a reájok nézve kedvező körülmények mellett 1789-ig az ide költözőitekkel együtt 173-ra ment. 1788-ban a reformátusok létező egyháza nem volt elég tágas a megszaporodott hivek befogadására, és igy ujat kezdenek épiteni, mely 1792-ben készült el. 1843-ban a régi szilárd falak tíz lábnyi fölemelése által elkezdek a mostani, rajzunkon látható egyház építését, mely 1845 ben teljesen elkészült huszonnyolcz és fél öl magas tornyával, melynek gombjába rejtett irat, az egyház történetét magában foglalja." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 22. sz.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page