Normál kép: 405-416_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x941 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 405-416_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 939x1147 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Danielik János

Ismertető szöveg: "Vannak irók, a kiknek egy-két műve egész szellemi tartalmuk kirakata mintegy, D. régibb műveiből távolról sem következtethetünk szellemi tárháza kincseire. Mint nagy tehetségü, alapos tanulmányu egyházi férfiu jelent meg egy évtized előtt irodalmunk központján, s azóta évről évre láttuk őt fejlődni, emelkedni, csaknekm hihetetlen gyorsasággal. Ez emelkedetteb ponton látköre mindinkább tágult, ismeretei több-több oldaluak lettek. S talán egy napnak eseményei sem multak el rá nézve tanulság nélkül: ugy hogy nem kevesebbet tanult az életből, mint azon válogatott könyvekből, melyek könyvtárát diszesitik. Innen az az államférfiui pillantás és tapintat, melyet a közügyek fölfogása és intézése körül már is nem egyszer tanusitott, s a minek köszönhetni, hogy a Szent-István-társulat körében mondott elnöki beszédei egy pár év óta valódi események voltak." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 34. sz. (1860. augusztus 19.))1839-ben a rozsnyói lyceumba a filozófia s a magyar irodalom rendes tanárává neveztetett ki, noha pappá csak 1840-ben avatá föl Kassán Ocskay püspök. Rozsnyón 1842-ben saját kivánságára a theologiai karba, a bibliai tanulmányok s a görög és héber nyelv tanszékére helyezték át, honnan 1848 márciusában Somogyi Károly meghivására Pestre a Religio és Nevelés című lap szerkesztőségébe jött, júliusban szerkesztője, 1849-ben pedig tulajdonosa lett a lapnak, melyet Religio címmel oly kifogástalan loyalis szellemben folytatott, hogy a bécsi kormány bizalmát megnyervén, 1849. október 1. az egri főkáptalanba lőn bekebelezve október 31. pedig Geringer császári teljhatalmú biztos a hazai iskolák átszervezésével foglalatos bizottságba is meghivta. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page