Normál kép: 369-380_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 699x789 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gedeon László

Ismertető szöveg: "Gedeon László, a tiszteletre méltó agg férfiu, jelenleg is untalan ir és olvas, figyelemmel kiséri különösen hirlapirodalmunkat és gyermeki őszinteséggel örvend, a hol a haladás és népboldogitás ügyében férfias elszántságot talál. Nagyáradon alig van férfiu, ki annyira részesülne a köztiszteletben, mint ő, és alig van családatya, ki az övéinél boldogabb gyermekeket nevelt volna föl. Tanárt pedig széles e hazában alig képzelhetünk, kinek tanitványai közől annyian váltak volna jeles és nagyhirü férfiakká, mint épen az övéi közől. Méltán találja a 91 éves jó öreg ebben legmélyebb örömét, érdemeinek legnagyobb jutalmát és minden büszkeségét. Társalgása most is oly szeretetre méltó, oly kedélyes, hogy a ki egyszer körében volt, oda ismét vissza-kivánkozik. Midőn valamely ifjuhoz közeledik, kinek arczából lelki tisztaságot és épséget olvas ki, szokott üdvözlő szavaiba, a servus, amice!-be annyi nyájasságot tud fektetni, hogy a legféktelenebb indulatot is képes volna rögtön lecsillapitani." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 31. sz. (1860. julius 29.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page