Normál kép: 345-356_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x938 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 345-356_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 888x1082 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gróf Szécsen Antal

Ismertető szöveg: "Gróf Szécsen Antal sokat tanulmányozott, s szorgalmasan gyüjtögeté a tapasztalatokat nemcsak az elméletek körül, hanem főleg az élet gyakorlati terén. Gyakran és ismételve utazta be a külföldet, különösen Angliát és Francziaországot. Neje gróf Lamberg Ernesztina, az 1848-ban a pesti hidon szerencsétlen véget ért gróf Lamberg legidősb leánya, ki férjével a hazai közügyek, intézetek, névszerint az irodalom legbuzgóbb támogatói közé tartozik. Mi különös sulyt helyzünk arra, hogy a mire számos adatunk van gróf Szécsen Antal irodalmi mozgalmainknak is egyik leghübb s legfigyelmesebb kisérője, mert azt tartjuk, hogy a kit főuraink közől egyszer irodalmunk számára is megnyerénk, a kit annak emelkedése, terjedése melegen érdekel, a ki e czélra tettleg, bátoritólag és buzditólag lép fel: az e nemzet jólétét, életét szivén viseli, az egészen a mienk, annak hazafiuságára a nemzet minden körülmény között bizton számolhat." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 29. sz. (1860. julius 15.))Szécsen Miklós gróf, a magyar udvari kamara elnöke és Forgách Franciska grófnő fia, született 1819. október 17-én Budán,tanulmányait ugyanitt, Pozsonyban és Bécsben elvégezve, hosszabb utazásokat tett külföldön: beutazta Francia-, Olasz-, Németországot és Angliát. Hazatérve egy ideig Moson vármegyei aljegyző, később a magyar királyi udvari kancelláriánál titkár, 1843-tól mint a felsőház tagja, tevékeny részt vett ennek gyűlésein s 1846. november 12-én őrá bízták az új konzervatív párt programjának kifejtését irodalmilag is működött pártja érdekében és szellemében. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page