Normál kép: 577-588_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 727x815 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Hazai népviseletek : Betleni oláhok

Ismertető szöveg: "Nem egyszer volt már szó lapunkban az erdélyi magyarság egy részének eloláhosodott voltáról, mi főleg Doboka- és Belső-Szolnok vármegyékben észlelhető a legkézzelfoghatóbban, melly utóbbi megyében Medgyes 1856-ki felszámitása szerint egyedül huszonkét elpusztult reformatus egyház és templom találtatik, hol a lakosok,az idő viszontagságai s az egyházi előljárók hanyagsága miatt lassankint oláhokká válva, a görög-nemegyesült vallásra tértek. E huszonkét falu közt azonban egy sincs, melly eredetét viseletben, szokásban annyira magán hordaná, mint Betlen és környéke. Itt a nép a fejedelmek idejében divatozott alrendi viseletet miként képünkön látható maig is hiven megtartotta, hivebben mint maga a magyarság, a nevek közt mindegyre fordul elő egy-egy Vajda,Nemes, Kerekes, Csomós, Kába, Rápolti stb, a nép ösztönszerüleg érzi származását s az 1848-ki zavarok alkalmával is magát a legcsendesebben viselte. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 49. sz. (1859. deczember 4.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page