Normál kép: 457-468_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x975 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 457-468_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 927x1174 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Baraguay d'Hilliers

Ismertető szöveg: "Legelőször az 1812-iki oroszországi hadjáratban vett részt, melly alkalommalatyját elveszté, s hogy a visszavonulás sanyaruságai közt ő maga is oda nemveszett, csak bajtársai feláldozó segélyének köszönheti. A lipcsei csatában egy golyó bal kezétől megfosztá, s e miatt nem vehetett részt az 1814-ki és 1815-ki hadjáratokban. Minthogy a restauratio alatt napoleoni érzelmeit egyátalában nem titkolta, mitsem használt neki az, hogy anyja és egyik nővére (Damremont tábornok neje) buzgó legitimisták voltak. Őt egészen elhanyagolták, s a spanyol hadjáratban szerzett érdemei sem szolgáltak neki lépcsőül arra, hogy a kapitányságnál magasabb rangra emelkedhetett volna.A juliusi forradalom napjaiban Bourmont alatt állt Algirban s most elérkezett az alkalom, hogy alapos katonai ismeretei teljes méltánylásra találjanak. 1830. évi augusztusban már ezredes volt, s kevés évvel utóbb a Saint-Cyr-i katonai iskolában mint alkormányzó nyert alkalmazást, 1836-ban pedig vezérőrnagyi czimmel és ranggal ezen intézet legfőbb vezetését vette át. Az 1841., 1843. és 1844. éveket Algirban töltötte. Parancsnoksági minőségében Constantine tartományban, mint ügyes kormánytanácsos tünt ki, de tulhajtott szigora miatt nem csekély gáncsot vont magára." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 39. sz. (1859. szeptember 25.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page